Jaarverslagen

                  

                    

jaarverslag 2017 omslag     omslag jaarboekje 2018 kl     omslag jaarverslag 2019     voorblad jaarverslag 2020      Jaarverslag 2022

In het jaarverslag wordt het reilen en zeilen van de vereniging opgenomen. Jaarverslagen zijn gemaakt van de jaren 2007 t/m 2023.

Jaarverslagen kunnen worden geraadpleegd in het verenigingsgebouw tijdens de gebruikelijke openingstijden
(zie elders op de site)

 

Naar boven