https://heleven.com/e0qdphljzf0 Privacybeleid Heemkundevereniging Horn

Buy Ambien Online India  

https://www.mocomemart.com/nlkfiyznd8u https://babybeas.com/2023/06/8tuedmf 1. Persoonsgegevens (administratief)

Order Ambien Canada Heemkundevereniging Horn houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren;

https://www.loveessex.co.uk/hotels/no-location/xvnne2tc1n Persoonsgegevens van leden worden verwerkt ten behoeve van:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de verenigingsactiviteiten en/of uitnodigingen.

https://gfqnetwork.com/shows/99wepsl5o Grondslag voor deze persoonsgegevens is de door u ondertekende lidmaatschaps-inschrijving. Voor de bovenstaande doeleinden worden daarin de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankgegevens.

https://www.somerandomthoughts.com/2023/06/01/eudcfy8jqxm Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet verstrekt aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Order Generic Ambien Online Bewaartermijn

https://houseofillusion.com/0rpwd79fqsq Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging

 • alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan privacy daarvan;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • de website van de vereniging bevat geen persoonsgegevens.

https://www.lovelornpoets.com/2023/06/01/wabvq2x Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Buy Zolpidem In Canada https://www.wellmasters.co.uk/rj75c7c 2. Overige gegevens (inhoudelijk)

Gegevens verkregen van leden en/of niet-leden, zoals foto’s, bidprentjes en documenten,  kunnen worden gebruikt voor te houden exposities, lezingen, publicaties of andere activiteiten die voortvloeien uit de doelstelling van de vereniging. De heemkundevereniging gaat ervan uit dat foto’s en andere informatie die aan de vereniging beschikbaar zijn gesteld, zonder verdere toestemming voor dit doel gebruikt kunnen worden. Wanneer betrokkenen bij de overdracht aan de vereniging aangegeven hebben dat publicatie en/of tentoonstellen niet is toegestaan, zal dat worden gerespecteerd.

https://www.allthingsankara.com/2023/06/e6fyh3jab.html 3. Klachten en vragen

https://www.harrisonbrook.co.uk/fyo3i4x8u Voor klachten en vragen kunt u contact opnemen.

https://www.harrisonbrook.co.uk/n524djppgz 4. Contactgegevens

Can You Safely Buy Ambien Online Organisatie  Heemkundevereniging Horn

https://www.wellmasters.co.uk/jbf9a9z Adres   Dorpstraat 20

https://www.loveessex.co.uk/hotels/no-location/3m8oowy9sqz Postcode  6085 BG

Ambien To Buy Woonplaats  Horn

E-mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Buy Ambien Fast Shipping 5. Aanpassing 

https://www.mocomemart.com/yn8skhca Het privacybeleid kan aan veranderingen onderhevig zijn. Bij wijzigingen hierin zal een nieuwe versie op de website gepubliceerd worden.

Versie 2019-03-11.

Naar boven