Hoogstraat: Het wapen van Horn

De gemeente Horn is op 1 januari 1991 samengevoegd met de gemeente Haelen. Ter gelegenheid van de herindeling is door het toenmalige college in 1990 het wapen van Horn aangebracht in het plantsoen gelegen op de hoek Hoogstraat-Steegstraat.

3 horens voorzijde    Luchtfoto gemeente wapen van Horn 2

Bij de reconstructie van de Hoogstraat in 2020 moest het wapen verwijderd worden. De gemeente heeft de heemkundevereniging gevraagd een voorstel te maken om de in de beplanting uitgevoerde drie horens terug te laten komen op deze locatie. Lei Hendrix, Rinus van Kempen† en Frits Theeven hebben een ontwerp gemaakt dat de goedkeuring kreeg van buurtvereniging St. Rochus, de eigenaar van het object.

wapen van Horn2

September 2020

Het object is gebaseerd op het wapen van Horn vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1964. De beschrijving van het wapen luidt:

In goud drie jachthoorns van keel (= rood), beslagen, geopend en gemond van zilver, geplaatst 2:1 (bedoeld wordt: twee boven, een beneden). Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

 

wapen horn 1964 1991 wapen horn 1896 1964

                       Wapen Horn 1964 - 1991                                         Wapen Horn 1896 - 1964 


Bij Koninklijk Besluit van 23 oktober 1896 werd voor het eerst een gemeentewapen vastgesteld met als beschrijving: In goud drie posthoorns van keel met zilveren beslag, het schild omgeven door het randschrift Gemeentebestuur van Horn. 

Tekst informatiebordje

Samenvoeging gemeenten Horn en Haelen

Ter herinnering aan de opheffing van de zelfstandige gemeente Horn per 1 januari 1991 heeft wethouder Wim Schreurs (1928 - 2008) de drie horens van het wapen van Horn laten uitbeelden in bestrating met beplanting. Bij de reconstructie van de Hoogstraat in 2020 is dit gedenkteken vervangen door een eigentijdse verwijzing naar het wapen van Horn.

Naar boven