ANBI-informatie

Naam: Heemkundevereniging Horn

Ingangsdatum Culturele ANBI-status: 1 januari 2008

RSIN/Fiscaal nummer: 817346363

BTW-nummer: NL 8110.14.241.B01

Kamer van Koophandel nummer: 12064374

Rekeningnummer: Rabobank Peel, Maas en Leudal NL71 RABO 0126 1106 11

Secretariaat: Heemkundevereniging Horn, Dorpstraat 20, 6085 BG, Horn

E-mailadres: zie contact.

Bestuurssamenstelling:

- Harrie Maessen, voorzitter

- Henk Schreurs, secretaris

- Pierre van den Elsen, penningmeester

- Agnes Knoops, lid

- Liesbeth Crasborn, lid

- Jean-Paul Eenens, lid

 

Doelstelling:

Het doel van de vereniging is de studie en beoefening van de heemkunde van Horn in de meest ruime zin, teneinde de kennis daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken; alsmede het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden; waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of de mogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen.

 

Beleidsplan:

Om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken worden boeken uitgegeven en lezingen gehouden, vinden er tentoonstellingen plaats, worden excursies georganiseerd en zijn er binnen de vereniging verschillende werkgroepen die zich onder meer bezighouden met genealogie, invoeren van foto's en bidprentjes in het archief en met 'dialectsjrieve'. Daarnaast wordt er jaarlijks een kalender uitgegeven en een kroniek samengesteld over de gebeurtenissen die in Horn plaatsvinden. De werkgroep wegkruisen zorgt er voor dat ieder jaar rond Pasen de wegkruisen worden versierd en de werkgroep kroedwès plukt ieder jaar kruiden die worden verwerkt in boeketten die op 15 augustus worden uitgedeeld. Wekelijks is er een inloopmiddag waarbij leden en niet-leden gezamenlijk aan projecten kunnen werken.

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen geen loon (beloning) en er zijn geen personen in dienst van de vereniging. In december van elk kalenderjaar bepaalt het bestuur welke vrijwilligers in aanmerking komen voor een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld volgens de normen van de belastingdienst en deze vergoeding hoeft niet als inkomen opgegeven te worden bij de aangifte inkomstenbelasting. De vergoeding wordt uitbetaald. Een voorwaarde hierbij is dat de vereniging voldoende financiële middelen heeft. Het staat een vrijwilliger vrij om af te zien van een vrijwilligersvergoeding.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2023

Financiële verantwoording: Staat van baten en lasten, balans, begroting

Naar boven