Kruis Hoogstraat

Kruis Hoogstraat (Kruuts op de Huuegdje)

Op deze plaats, oorspronkelijk een viersprong van de voormalige Oude Weerterweg, Hoogstraat (toenmalige Kerkstraat), Weergraaf en de weg naar Haelen (nu Broekstraat), stond vermoedelijk al eeuwenlang een kruis, dat in de loop van de tijd regelmatig is vervangen.

Op een topografische kaart uit 1848 staat het veldkruis al ingetekend.

Kruis Hoogstraat met pijl topografische kaart

Topografische kaart uit 1848 met veldkruis op viersprong.

 

topografische kaart

Topografische kaart uit 1894 met veldkruis op vijfsprong.

 

Kruis op kruising

De splitsing van de Hoogstraat en de Oude Weerterweg.

Tot 1962 stond hier onder een kastanjeboom een kruis dat was vervaardigd uit groen geverfde in beton gegoten I-balken. Het corpus bestond uit een legering van zink en ijzer in de kleur zilverbrons. Door corrosie waren door de jaren heen grote gaten in het corpus ontstaan.

In 1962 kocht de buurtvereniging bij kunsthandel Windhausen in Roermond een nieuw corpus van keramiek, een ontwerp van Joep Thissen uit Roermond.
Het werd vervaardigd door Keramische Industrie St. Joris te Beesel.
Eigen vaklui van de St. Rochusput maakten een nieuw houten kruis, het voetstuk en zorgden voor het schilderwerk.
Het corpus is 1,25 meter lang en het kruis is 2,50 meter hoog.
Het corpus is uitgezocht door pastoor Emmanuel Hell. Hij heeft op Goede Vrijdag 20 april 1962 het kruis ingezegend.

Op 3 juni 2015 is het door houtrot aangetaste kruis vervangen door een nieuw kruis.

Bij de rondgang van de jaarlijkse processie stond hier een rustaltaar.

Kruis 1962     Kruis 2014

Kruis, kort na plaatsing in 1962.                     Kruis anno 2014.

Het wegkruis is enkele malen verplaatst in het kader van aanpassingen aan het wegennet en bij de bouw en afbraak van de kleuterschool ‘Het Kwetternest’.
Bij de reconstructie van de Hoogstraat in 2020, het jaar waarin de St. Rochusput 100 jaar bestaat, is het ‘Kruuts op de Huuegdje’ weer op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet.

‘Heugde’ is een oude benaming voor een hoger gelegen terrein.

Hoogstraat juni 2015 verkl       wegkruis Hoogstraat

Kruis vervangen op 3 juni 2015.                        Kruis op nieuwe plek 18 september 2020. 

Naar boven