Sint-Rochuskapel

Op de splitsing Broekstraat en Kemp staat de Sint-Rochuskapel, gebouwd in 1996. De bewoners van de ‘Rochusput van het Brook’ hebben met eigen handen deze kapel gebouwd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de buurtvereniging in 1995. Daarmee ging een oude wens van de buurt in vervulling.

Al in 1920 wilde de buurt een kapelletje bouwen naast het kruis op de Hoogstraat ter ere van Sint-Rochus, de tweede patroonheilige van de parochie. Dit kreeg niet de kerkelijke goedkeuring van pastoor Klinkum. Die vond namelijk dat eerst de bestaande kapellen van Maria en Sint Jozef opgeknapt moesten worden.

De teleurstelling bij de initiatiefnemers was groot, want daardoor had men geen bestemming voor het pas aangeschafte Sint-Rochusbeeld, dat afkomstig zou zijn uit een Duitse kloosterkerk, zo zegt ‘de volksmond’. Bovendien kwam er nu bij de sacramentsprocessie geen rustaltaar in de put van het Brook. Hiervoor had pastoor Klinkum een oplossing bedacht. Dat rustaltaar zou evengoed opgezet kunnen worden bij het kruis aan de Hoogstraat. De buurt was akkoord en in de werkplaats van de gebroeders Graef werd een fraai rustaltaar getimmerd, dat voor het eerst gebruikt werd in de sacramentsprocessie van 1920. Het beeld van Sint-Rochus werd plechtig versierd en vlakbij opgesteld voor het huis van Tjeu de Sjmeed tegenover de Weergraaf.

04796 Rochuskapel 

Sint-Rochusbeeld in de sacramentsprocessie voor het huis van Tjeu de Sjmeed (circa 1960).

Daarna heeft de patroonheilige hier nog 54 jaar lang tijdens de processie zijn vaste plek gehad. Het beeld werd eerst bewaard door Anna van Tjeu de Sjmeed (Tjeu Teven), later bij de dames Hendriks en daarna bij Jan Graef aan de Broekstraat. Het Brook kreeg dus wel zijn rustaltaar maar helaas geen kapel!

 11758 Rochuskapel

Op 1 september 1996 werd de kapel door pastoor Sjef  Mekel ingezegend.

Maar dat zou veranderen. In juni 1995 stelde het putbestuur voor om een muurkapelletje te bouwen voor het in 1920 gekochte beeld. Al snel groeide dat idee uit tot een plan voor de bouw van een heuse devotiekapel met een altaar met het oude beeld van Sint-Rochus, openslaande deuren en plaats voor een bidstoel. In mei 1996 zorgde een bouwteam onder leiding van Bèr Graef, die de tekening maakte, voor het bouwen van de kapel. De familie Creemers schonk de grond. Er is een ‘protocol’ gemaakt over de bouw van de kapel, dat in de kapel is ingemetseld. Op 1 september 1996 werd de kapel door pastoor Sjef Mekel plechtig ingezegend, waarna er een eucharistieviering in de open lucht plaatsvond.

muurkapel Rochus

Schets uit 1995 voor de bouw van een muurkapelletje.

De gebrandschilderde raampjes in de zijgevels stellen de vier jaargetijden voor. Ze zijn ontworpen door Har Sillen en vervaardigd door glazenier Frits Zeegers uit Herkenbosch. Rinus Graef heeft het smeedwerk voor de deur en de ramen gemaakt.

Sint-Rochus is de patroon tegen pest en besmettelijke ziekten. Er zijn meer dan zestig pestheiligen bekend. In West-Europa worden er zes in het bijzonder vereerd. Zijn feestdag is 16 augustus.

 

Naar boven