Boerderijen

https://tranchedebois.com/y7t7xl3 Ton Kruip (†) heeft veel interviews met dorpsgenoten gevoerd en aan de hand daarvan meerdere verdwenen en nog bestaande boerderijen van Horn beschreven. Momenteel wordt zijn werk voortgezet. Voormalige eigenaren, pachters en bewoners worden aangevuld en nog niet beschreven boerderijen worden in beeld gebracht. In totaal handelt het om circa tachtig boerderijen.

https://www.c4trio.com/p5q6k9oq5a Geregeld kunt u hieronder een korte beschrijving van een boerderij lezen. Thans treft u informatie aan over hoeve Het Posthuis, Posthuisweg 12. 

Online Doctor Prescription Tramadol Informatie

Heeft u meer informatie en/of foto’s over de boerderij en haar bewoners, neem dan contact op met de secretaris (zie knop ‘CONTACT’) of bezoek onze inloopmiddag op woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur in ons verenigingslokaal.

https://www.thiswildlifeofmine.com/up8w1ds

Tramadol Online Uk  

https://www.gadgetking.com/2023/12/20/pzdglfwtv7

https://mappinglondon.co.uk/2023/hyinf3og0 Tramadol Online Overnight Hoeve Posthuis

How To Get Tramadol Online Uk Volgens aangetroffen muurankers stamt deze hoeve uit 1780. De hoeve is in is in 1984 gerestaureerd.

https://aquarl-duval.com/2023/12/20/w746wpi

https://www.fullpotentialnow.org/jk5qsrxz Het Posthuis werd gebouwd en het eerst bewoond door Joannes (Jean) Timmermans (Horn 1725-1788). Hij was Rijcxskeijserlijcken Posthelder te Horn vanaf 1773 en krijgt toestemming voor de bouw van het Posthuis in Horn.

https://www.pageofjoy.com/168braru73 De hoeve lag strategisch op het kruispunt van de weg van Roermond naar Baexem en van Horn naar Beegden. De huidige Rijksweg en Napoleonsweg waren er nog niet..

Jean Timmermans was in 1747 te Baexem gehuwd met Anna Margaretha Pros(t)mans (Baexem 1721- Horn 1810). Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.

https://www.thiswildlifeofmine.com/4lbjk1kir00 De jongste zoon Alexander Timmermans (Baexem 1767- Horn 1813), huwde in 1796 te Horn met Petronilla Ramaeckers (Beegden 1769- Horn 1844). Hij bleef op het Posthuis wonen.

Hij was landbouwer en maitre de post.

https://www.omnomnomad.com/2023/12/20/0xja2zqg Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Enkele zonen stierven echter zeer jong en de anderen bleven ongehuwd. Zo stierf deze familietak uit.

https://twd4x4.com.au/pp3oxcww Het Posthuis was de plaats waar poststukken en pakketten werden aangeleverd en verzonden. Begrijpelijk dat men ook een tapperij had en in 1849 twee gezinsleden met het beroep tapper in het bevolkingsregister vermeld staan.

Tramadol Buying Online Jean Timmermans (Horn 1802), landbouwer.

https://www.gadgetking.com/2023/12/20/gqo9ja4s1g4 Jan Mathijs Timmermans (Horn 1808), tapper.

Petronilla Timmermans (Horn 1796), tapper.

https://mappinglondon.co.uk/2023/oy2vnt5 Petronilla Gubbels (Horn 1819), dienstbode tot 1851.

https://www.c4trio.com/2mnng4zubee Anna Maria Schreurs (Beegden 1835), dienstbode.

https://www.trespeons.com/2023/12/20/66pdl3r7puz Gertrudes Timmermans (Horn 1804).

https://tranchedebois.com/6o4t1nd Catharina Franssen (Maasniel 1838).

Omdat er geen opvolging was kwam er een einde aan de bewoning door de familie Timmermans. In de jaren daarna heeft de hoeve verschillende families als bewoners gekend.

https://www.pageofjoy.com/fqn9r9op5pq In 1936 kwam de familie Linssen uit Herten, waar ze al een gemengd bedrijf hadden, met hun twee kinderen naar de hoeve Posthuis in Horn.

https://www.thiswildlifeofmine.com/5pa3g3lr Piet Linssen (1903-1994) was gehuwd met Lucie Helwegen (1904-1963) uit Merum-Herten.

https://www.omnomnomad.com/2023/12/20/9bynsykhl Het gezin groeide uit tot vijf kinderen, een zoon en vier dochters.

https://www.pageofjoy.com/z9cdxi161bk Intussen wordt de hoeve door de derde generatie beheerd.

https://www.trespeons.com/2023/12/20/0c4z2r20 De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het houden van melkkoeien, het telen van prei, aardappelen en suikerbieten.

https://heatherfullerphotography.com/vpjmkz8  Boerderij Posthuis.

Buying Tramadol In Spain  

Naar boven