Häörder dialect.

Tramadol Order Overnight Shipping In Limburg worden vele verschillende dialecten gesproken en daardoor dus verschillend geschreven. 

Tramadol Eu Online Voor het behoud en bevordering van het Horns dialect geeft de vereniging op verzoek van particulieren en verenigingen advies over de schrijfwijze van ’t Häörs.

https://www.c4trio.com/fu36r9j5c Het spellingsadvies is gebaseerd op de spellingsregels die door dialectvereniging Veldeke zijn vastgelegd in "Spelling 2003".

https://apexpeakfest.com/bxz65lbzt-3121 Leden werkgroep: John Koolen, Wim Ramakers en Henk Schreurs. Voor advies kunt u hier contact opnemen.

 

Basissjpelling van 't Häörs in 't kort
 
      In 2003 is Veldeke gekómme toet vernoewdje sjtandaardregels väör 't sjrieve van dialect.
 • Oetsjpraok (klank) en gebroek van dialectwäörd is get hieël persuuenliks, mer in sjrieve is door Veldeke eine sjtandaard vastgesjtèldj.
 • De context van de zin bepaoltj de beteikenis en de klank van ein waord.
 • Volg zoeaväöl mäögelik ’t Nederlands.
 • D'r is gein versjil in sjriefwieze tösse 'n (plate-)hoes en 'n (waon-)hoes. Det huuers se vanzelf, beväörbeeldj ouch bie (geite)boek en (miense)boek.
 • Wae sjrieve mèt zoea weinig mäögelik teikens op klinkers. De ` (accent grave), ´ (accent aigu), en de " (trema) blieve de einige teikens die wae gebroeke. Ein good väörbeeldj oet 't Nederlands, det apaarte teikens väör versjillendje klanke van dezelfdje lètter neet nuuedig zeen is 't waord "mezennest". Drie e's mèt eder eine angere klank zeen 't zelfdje gesjreve. Toch sjtrukele we dao neet äöver.
 • Sjrief lidwäörd es 't 'n 'ne. Dus neet ut, un, unne.
 • Mouillering wurtj aangegaeve door 'n j achter de mètklinker te zètte, beväörbeeldj: kindj, hóndj, windj, geldj. Dit gebäörtj allein es m'n det ouch huuertj. D'n eine miens lötj det dudeliker huuere es d'n angere.
 • Bie 't sjrieve gaon we oppe klank aaf en sjrieve consequent è, ó, ieë, ae, ao. Volgens de regels van Veldeke is oa ein twieëklank en klinktj wie ein korte o gevolgdj door een korte a. (vergeliek mèt Noah). Deze oa-klank kumptj in 't Häörs neet väör; " 't is neet koad (ko-ad) mer kaod". Dus altied ieërst de a den de o.
 
 
      De klinkerteikens zeen wie in 't Nederlands. 'n Paar apaarte teikens zeen:
 • de ao: deze klinker sjriefs se in wäörd wie aod, saort, waord, maon, sjaol, haok, graot, zaot, zaod;
 • de äö: deze klinker sjriefs se in wäörd wie väöl, Häör, sjäölke, häökske (verkleinwäördjes);
 • de ae: deze klinker sjriefs se in wäörd wie gaer, laeze, waere, waeze, maete, laeve, aete;
 • de è: deze klinker sjriefs se in wäörd wie bèd, rèkke, vès, vèt, gèst, mèst, kroedwès;
 • de ö: deze klinker sjriefs se in wäörd wie pötje, hötje, köpke, bös, plökke, pötter, nöt; sjöd, sjöt;
 • de ó: deze klinker sjriefs se in wäörd wie hóndj, póndj, kóntj, róndj, lócht, lónke, vónk.
 
 
      Sjrief noeat döbbel -ee, -oo, -uu, -aa op ’t indj van 'n lèttergreep es det vanoet 't Nederlands verkieërdj is, dus: ule, moge, oje, kure, gape, bloje.
 
2.   Twieëklanke
 
      Väörbeeldje van Häörder wäörd mèt twieëklanke:

      aaj

https://www.fullpotentialnow.org/1ju25fueh   flaaj, sjaaj

https://www.omnomnomad.com/2023/12/20/ne82ge8xs vlaai, schade.

https://twd4x4.com.au/q94s4oleezy       aej

https://mappinglondon.co.uk/2023/iccn8fdfuk   (ich) traej, gaej, knaeje, baeje

https://www.gadgetking.com/2023/12/20/jx64m4z (ik) treed, wied, kneden, bidden;

Order Tramadol Us To Us https://www.pageofjoy.com/7vir4ades5       aoj

https://aquarl-duval.com/2023/12/20/be33g1jo7   (ich) braoj, vaoj

ik braad, vouw;

https://www.trespeons.com/2023/12/20/j78nqhw https://www.omnomnomad.com/2023/12/20/ujifuy9hrc9       äöj

  näöj

naden;

Cheap Overnight Tramadol Cod       ej

  wejje, nejje, letej

waaien, naaien, vensterbank;

https://tranchedebois.com/m909nmmgce       ieë

  ieërste, twieë, mieër, zieë

eerste, twee, meer, zee;

https://twd4x4.com.au/h1zedbsd80       oea

  roead, bloeat, knoeaje

rood, bloot, knoeien;

https://www.gadgetking.com/2023/12/20/1nxbsafr0       oew

  troew, moew

trouw, mouw;

      ooj

  tegooj

(ik heb iets) tegoed;

      uue

  duueske, huuere

doosje, horen;

Tramadol 50 Mg Buy       uuj

  luuj, vrouwluuj,

mensen, vrouwen;

 • We sjrieve in principe ou en neet au, behalve es 't nederlands au haet (blauw, gauw);
 • De ij besjteit neet in ’t Häörs. Dae klank wurtj altied 'n ie.
   
      De mètklinkers zeen wie in 't Nederlands. Inkele bezunjer gevalle zeen:
 • de gk: dit klankteiken sjriefs se in wäörd wie sjoegkel, bagke, hègke, rögke, ligke, mögke. (taegenäöver ein bak, 'n hèk, 'ne rök, ich lik, 'n mök)
 • de sj: dit klankteiken sjriefs se in wäörd wie sjoeal, sjael, sjiene, sjete, sjtaoke, sjmiete, sjnieje, sjpele.

 

Tramadol Uk Buy 4.   -t of -d op 't indj van wäörd
 
      Es 't waord in 't Nederlands op 't indj ein -d haet, blieftj die in ’t Häörs bewaardj, ouch es die d door 'n -j gevolgdj wurtj.
      Mer es in ’t Nederlands 't waord ein -t haet, den altied ein -t sjrieve, want die klinktj dao. Dus: hóndj, landj, tandj, bèd naeve kat, rat, wèt.
 
 
      Volg de klank dae se zelf meuks en dus ouch huuers.
 • doe drinks, wae sjtumme, hae sjpringtj;
      Volg zoea väöl mäögelik de Nederlandse sjpellingregels.
 • hae haet, hae wurtj gegluifdj, gehuuerdj (wurtj kumptj van 't wirkwaord 'waere').
 
 
      De ónbeklemtoeandje vorm van doe is se. Det is 'n apaart waord. Sjrief det los van 't wirkwaord.
      Dus: kieks se, kums se, luuets se, paks se, es se kums, es se det mer luuets.
 
 
 
      Internationaal wäörd waere zoea väöl mäögelik in de internationale sjpelling gesjreve, dus: diskette, computer, chatte, sms-e.
 

 
Naar boven