Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

4 januari 2017

Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari in de aula van basisschool De Mussenberg werden de circa tachtig aanwezigen ontvangen met koffie/thee en wafels. 

Voorzitter Har Sillen heette allen welkom en keek terug op een zeer succesvol verenigingsjaar waarin de vereniging haar 10-jarig bestaan vierde. Hij liet in het kort de activiteiten uit 2016 de revue passeren.  
 
Naast de aanmelding van meerdere nieuwe leden memoreerde de voorzitter dat in 2016 drie leden zijn overleden te weten Chris Hamans, Thijs Schreurs en Ria Janssen-Piepers.

2017 nieuwjaarsbijeenkomst 1     2017 nieuwjaarsbijeenkomst 2 

Na een gezamenlijke toost werd de avond onder het genot van een hapje en een drankje voortgezet met een presentatie van foto's en filmpjes van tien jaar heemkunde in Horn. Er werd nog lang nagepraat.
 

Jaarvergadering 2017

1 februari 2017

2017 jaarvergadering

 
Voorzitter Har Sillen opende de jaarvergadering en heette iedereen van harte welkom.
 
Hij gaf voor de vele aanwezigen een digitale terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar waarin de vereniging haar 10-jarig bestaan vierde. Hij deed dit aan de hand van het jaarverslag 2016. 
 
Penningmeester Frits Theeven presenteerde het financieel verslag 2016 en de begroting 2017.
 
Daarna volgde de verkiezing van de aftredende bestuursleden Agnes Knoops en Frits Theeven. Beiden werden bij acclamatie herkozen.
 
Adelin Remy belichtte op een luchtige en humoristische manier het jaarprogramma 2017.
Na de pauze gaf Adelin Remy, met ondersteuning van fraaie beelden, een toelichting op de kruisen en kapellen in Horn.
Hierna werd het jaarverslag 2016 uitgereikt, waarin de gebeurtenissen van de vereniging in woord en beeld zijn opgenomen.
 

Lezing over de graven van Loon en de heren van Horn

1 maart 2017

IMG 3816 Jan Vaes

Jan Vaes verzorgde in de aula van basisschool De Mussenberg een lezing over de graven van Loon en de heren van Horn.

Aan de hand van het boekwerk 'De graven van Loon - Loons, Luiks, Limburgs' – vertelde hij over het Limburgs verleden vanaf circa 1015 tot 1795. Een verleden dat zich niet in 'De Nederlanden' afspeelt maar in het 'Duitse Rijk'.

De spreker, woonachtig in Bree in België, studeerde geschiedenis en is doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis. Hij werd in 1991 Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en was verbonden aan de K.U. Leuven en aan het Kunsthistorisch Instituut Antwerpen.

Voor een aandachtig en talrijk publiek gaf hij een uiteenzetting over het eeuwenoude geslacht van de graven van Loon. Niet alleen de politieke, maar ook de sociale, economische, religieuze en culturele ontwikkelingen van het graafschap Loon, waar wij indirect een deel van waren, kwamen uitvoerig aan bod.

Hij schonk aandacht aan de betekenis van het leenstelsel in de middeleeuwen en aan het belang ervan voor de situatie van Horn. De heer van Horn was namelijk al sinds 1243 een leenman van de graaf van Loon. Het graafschap Loon zelf was dan weer eeuwenlang een leen van de Luikse kerk.

Nadat het graafschap Loon in 1356 ophield te bestaan werd het land van Loon opnieuw eigendom van de prins-bisschop van Luik. De prins-bisschop werd daardoor de leenheer van de heer van Horn. Na de onthoofding in Brussel in 1568 van Filips van Montmorency, de laatste graaf van Horn, werd de prins-bisschop van Luik automatisch graaf van Horn en dat bleef zo tot aan de Franse revolutie. Hij stond ook stil bij het gegeven dat de drie regerende vorsten van de Beneluxlanden rechtstreeks van de graven van Loon afstammen: blauw en Loons bloed!

IMG 3820

Kransen voor wegkruisen

7 april 2017

Christien Dings, Mieke Nieboer, Mia Ruijters, Jeanne Theeven en Toos Timmermans hebben in het heemkundelokaal in basisschool De Mussenberg kransen gemaakt van palmtakken en coniferengroen voor de drie wegkruisen die Horn rijk is.

Dit was alweer voor het tiende achtereenvolgende jaar.

Mart van Herten zorgde voor palmtakken en Ben Dings voor coniferengroen. De kransen zijn door Rinus Graef opgehangen.

IMG 3865 kransen 1 kl     Screenshot 11 10 2013 17 57 34 

 

Uitslag Clubkas Campagne 2017

Clubkas logo

Op vrijdag 7 april was de Rabobank Clubkas Roadshow vanaf 18.00 tot 20.00 uur aanwezig op het Raadhuisplein.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden de cheques uitgereikt aan de verenigingen uit Horn die hadden deelgenomen.

Op de heemkundevereniging werden 222 stemmen uitgebracht wat een geldbedrag van € 782,74 betekent!

 

 20170407 Horn Rabo clubkascampagne 8 kl    Clubkas 2

 

Presentatie Kroniek 2016 en lezing

12 april 2017

IMG 3902 2017 kroniek kl

Voor meer dan tachtig bezoekers werd in de aula van basisschool De Mussenberg de Kroniek Horn 2016 gepresenteerd.

Har Sillen liet in vogelvlucht de kroniek zien, waarin gebeurtenissen en evenementen die in 2016 in het culturele en sociale leven in Horn plaatsvonden, zijn weergegeven.

De voorzitter bedankte de werkgroep voor de samenstelling van de zevende editie en bood Jan Claessen, Mia Dings, Betsie Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans naast een kroniek eveneens een bloemetje aan. Ook Piet Ickenroth, die op 3 januari 2017 is overleden, werd bedankt. Hij was vanaf het eerste uur bij de werkgroep betrokken.

 

 

 

IMG 3907 2017mart klNa de pauze vertelde Mart Graef het verhaal van 'Horn in de Franse Tijd'.

Op 4 oktober 1794 werd Horn bezet door Franse soldaten. De veranderingen voor de plaatselijke bevolking waren overweldigend. De voormalige machthebbers verloren hun functie en de schepenbanken werden opgeheven. Kloosters en kastelen werden onteigend en als nationale goederen verkocht, de kerken werden gesloten en de openbare uitoefening van de godsdienst werd verboden.

De dienstplicht werd ingevoerd en tientallen mannen uit Horn werden soldaat in het leger van Napoleon. Twee toenmalige inwoners van Horn, de landbouwer Jan Mathijs Timmermans en koster en onderwijzer Willem Peters, hebben aantekeningen gemaakt over de gebeurtenissen in hun dorp in deze jaren. Daardoor krijgen we enig idee van het leven in Horn in die tijd.

Na de lezing werden de kronieken verkocht en konden de drie plakboeken worden ingezien waarin artikelen, foto's en krantenknipsels uit 2016 zijn opgenomen.

 

 

 

Euregionale Geschiedenismarkt Abdij Rolduc

23 april 2017

2017 04 23 logo EurodeDe heemkundevereniging nam deel aan de 'Euregionale Geschiedenismarkt' in Abdij Rolduc te Kerkrade.

Geschichtsverein Baesweiler en de Stichting Eurode 2000+ gaven vierendertig verenigingen in de grensregio, op het gebied van genealogie, heemkunde en geschiedenis, een podium zich voor te stellen.

In de grensstreek Nederland, Duitsland en België zijn veel verenigingen actief met als doel het historisch en cultureel erfgoed van hun stad, gemeente of dorp te bewaren.

Har Sillen, Jeanne en Frits Theeven presenteerden de heemkundevereniging aan een talrijk publiek.

Mart Graef gaf een voordracht over 'De galgenberg van het graafschap Horn'.

   2017 euregionale heemkundedag 1      2017 euregionale heemkundedag 2
 
 

Heemkundedag Leudal 2017

14 mei 2017

2017 heemkundedag leudal 1

Heemkundedag Leudal 2017.

Op zondag 14 mei presenteerden heemkundeverenigingen uit de gemeente Leudal zich gezamenlijk in Horn.

In de Boskapel bij Proteion Zorgcentrum Hornerheide, vond een expositie plaats met het thema: “Kruisen en kapellen in de gemeente Leudal”.

Heemkundevereniging Horn liet de kruisen en kapellen in Horn zien.

 

 

 

 

 

Lentemarkt

 4 juni 2017

P1030549 klentemarkt 2017

 

 

De heemkundevereniging was weer present tijdens de gezellige Lentemarkt in het centrum van Horn.

Na de opbouw van de kraam richtten Mia Dings, Agnes Knoops, Betsie Reijnen, Jeanne Theeven en Toos Timmermans de kraam in en zorgden voor de verkoop van boeken, kronieken en kalenders.

Er werden foto's getoond waarbij de bezoekers de namen konden doorgeven van de personen op de foto's.

De belangstelling voor onze verkoopstand was groot.

 

 

 

Uitstapje naar Luik

7 juni 2017

2017 luik 1      2017 luik 2

Om 8.30 uur vertrok een volle touringcar naar Luik. Ondanks de file was het gezelschap tijdig in 'Grand Café de la Gare' in het nieuwe station Luik-Guillemins waar een kopje koffie/thee met een croissant werd genuttigd. Hierna bezocht de groep van zestig personen het station dat ontworpen is door architect Santiago Calatrava uit Valencia. Een zeer enthousiaste gids gaf een rondleiding door het station en vertelde over de bijzondere constructie van het gebouw.

Hierna volgde een stadstoer en na de lunch in het restaurant van museum Curtius werd een bezoek gebracht aan het vroegere prins-bisschoppelijk paleis waar gidsen ons rondleidden door onder meer de imposante salons uit de achttiende en negentiende eeuw.

Daarna bracht de bus ons naar de Sint-Jacobskerk die behoort tot de mooiste gebouwen van het land vanwege de architectuur, beschilderde gewelven, koorbanken uit de veertiende eeuw, barokke beeldhouwwerken en glasramen uit de zestiende eeuw waarop onder andere Jacob III, graaf van Horne, het echtpaar Van der Marck-Horne en Jacobs broer en opvolger Jan van Horne staan afgebeeld.

Het uitstapje werd afgesloten met een gezellige nazit en na een voorspoedig verlopen terugreis was de groep om 19.00 uur weer in Horn.

Historische wandeling Buggenum

5juli 2017

Circa zestig leden van de heemkundevereniging namen op woensdagavond 5 juli deel aan een bezichtiging van het Maasdorp Buggenum.

Leden van heemkundevereniging 'Stichting Buggenum door de Eeuwen Heen' gaven uitleg over de vele monumentale woningen en boerderijen die het dorp rijk is.

Ook ging de wandeling over vluchtpaden die tijdens hoogwater het voor mens en dier mogelijk maakten zich in veiligheid te brengen op de hoger gelegen gronden.

De rondleiding werd bij Café Het Veerhuis afgesloten met koffie/thee en vlaai, waarna onder het genot van een drankje nog gezellig op het terras werd nagepraat.

    

 

Kroedwès

20 augustus 2017

De dames van de werkgroep kroedwès hebben meerdere dagen kruiden en gewassen geplukt die nodig waren voor het maken van de kroedwès. De kerk was prachtig versierd, circa 250 kruidenbosjes zijn gemaakt en in een volle parochiekerk werd de kroedwès op zondagmorgen 20 augustus uitgedeeld en gezegend.

Na de H. Mis werd bij Matty en Peter Peters op het 'boerenterras bie Sien', Kasteelstraat 9, onder het genot van een kopje koffie/thee en een stukje vlaai nog gezellig nagepraat.

Dankzij de medewerking van Mia Beckers, Anny Claessen, Els Creusen, Christien Dings, Agnes Knoops, Truus Poels, Jeanne Theeven, Lia Timmermans, Toos Timmermans en Marie-Thérèse van den Boom is de activiteit niet meer weg te denken uit Horn.

 2017 Kroeswes 1      2017 Kroeswes 2

Beegderheide - verleden, heden en toekomst

6 september 2017

John van den Berg uit Beegden hield op 6 september voor circa tachtig aanwezigen in de aula van basisschool De Mussenberg een lezing over de Beegderheide. John, secretaris van de Werkgroep Heemkunde Beegden en lid van de werkgroep Vrienden van de Beegderheide, is al ruim twintig jaar betrokken bij het beheer van de Beegderheide. In de lezing ging hij in op het historisch gebruik van de Beegderheide, het huidige beheer en de hedendaagse ontwikkelingen in het gebied.

Aan de hand van vele beelden liet hij zien dat de Beegderheide een gebied is met een grote afwisseling aan open heideterreinen, stuifduinen, besloten bossen en ruim dertig vennen. Het is niet alleen landschappelijk de moeite waard, ook tal van zeldzame planten en dieren vinden er een geschikte leefomgeving. Hij besprak onder meer de aanwezigheid van karakteristieke flora en fauna zoals de klokjesgentiaan, de phegeavlinder, de veldkrekel, de heikikker en de nachtzwaluw. Vele vrijwilligers onderhouden het fraai wandel- en natuurgebied.

2017 Beegderhei 2     2017 Beegderhei 1   

 

Horn van 1914-1940

4 oktober 2017

2017 Horn 1914 1940 1     2017 Horn 1914 1940 2

Adelin Remy gaf voor circa negentig aanwezigen op 4 oktober een lezing over de wijze waarop Horn in vijfentwintig jaar tijd veranderde van een klein landbouwdorp uit de negentiende eeuw in een woongemeente die met twee voeten in de moderne tijd kwam te staan.Hij vertelde over de rol van de burgemeesters in die tijd.

Horn kreeg met André Derkx in 1916 voor het eerst een burgemeester van buiten Horn. Na zijn overlijden in 1933 werd hij opgevolgd door burgemeester Kirkels.

Na de Eerste Wereldoorlog ging het economisch slechter, ook in Horn. Grote werkloosheid, lage werkloosheidsuitkeringen, bezuinigingen en een wereldcrisis maakten dat er veel armoede en sociale ontreddering was. Er was een tekort aan levensmiddelen wat zelfs leidde tot het stichten van een gemeentelijk levensmiddelenbedrijf. Werkverschaffing werd het antwoord.

Adelin lichtte toe hoe Horn uit zijn isolement kroop door de komst van de stoomtram in 1915 en van de autobussen in het begin van de jaren dertig. Horn kreeg na enige aarzeling een eigen gemeentelijk elektriciteitsbedrijf met aansluitingen voor particulieren en bedrijven. In 1921 werd sanatorium Hornerheide opgericht hetgeen voor Horn en omgeving werkgelegenheid betekende en vele opdrachten voor toeleveringsbedrijven.

In de lezing werd ook ingegaan op de moeilijke jaren dertig en de belangrijke rol die burgemeester Kirkels gespeeld heeft in het creatief gebruikmaken van de mogelijkheden die geboden werden door provincie en rijk. Juist daardoor kon Horn zich enorm vernieuwen. Er kwam bijna in het hele dorp riolering, veel straten werden geasfalteerd, er kwam een nieuwe kerk, een nieuw gemeentehuis en een gemeentelijk sportpark. De stoomtram viel in 1933 bijna volledig stil en de bus van de Nedam kwam er aan. Kortom Horn werd steeds moderner. Het leek alleen maar beter te gaan, maar dan is het 1940......

Tentoonstelling Horn tussen 1914 en 1940

22 oktober

2017 11 1 tentoonstelling   2017 11 tentoonstelling

In basisschool De Mussenberg was vanaf 11.00 uur een tentoonstelling die in het teken stond van de ontwikkeling van Horn tussen 1914 en 1940. In vijfentwintig jaar tijd is een landelijk dorp met veel landbouw verandert in een moderne woongemeente. 

Er waren bijzondere foto’s en documenten verzameld over de periode tussen de twee wereldoorlogen. Het meeste van dit materiaal was nog niet eerder getoond.

Bouwtekeningen van onder meer het klooster, de Mariaschool, de kerk en het raadhuis waren uitgestald evenals dorpsplattegronden met daarop de aanleg van het elektriciteitsnet in 1920 en de riolering in 1933.

De belangrijke rol die de burgemeesters Derkx en Kirkels voor de gemeenschap hebben betekend voor met name de werkverschaffing, maar ook de ‘geestelijkheid’ werd belicht. Wat hun rol was bij het oprichten en steunen van tal van verenigingen en hoe de inwoners van het dorp werden gestimuleerd tot een goed katholiek leven. 

In de propagandafilm ‘Levensgang’ uit 1938 van de ‘Rooms Katholieke bond voor Groote Gezinnen’ was te zien hoe het gezinsleven in die tijd was en met name de katholieke normen en waarden inzake kinderrijkdom. 

De vele attributen en objecten die waren tentoongesteld, afkomstig uit het museum ‘Vervlogen Tijden’ (Buggenum), museum ‘Terug in de Tijd’ (Horn) en uit particuliere collecties, gaven een goed beeld van deze bewogen periode. 

In de aula werd onder het genot van een drankje gezellig nagepraat en werden op een groot beeldscherm foto’s bekeken. 

Om 17.00 uur sloten de deuren en kon worden teruggekeken op een zeer succesvolle expositie met vele bezoekers.

 

Schoolproject tentoonstelling Horn tussen 1914 en 1940

23 oktober schoolproject

2017 tentoonstelling scholen   2017 tentoonstelling scholen2

Leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool bezochten een gedeelte van de tentoonstelling ‘Horn tussen 1914 en 1940’ die speciaal voor hen was blijven staan in de aula en in de gymzaal. De eerste groep startte om 9.30 uur, de laatste groep beëindigde het schoolproject om 12.30 uur.

Adelin Remy vertelde op een boeiende wijze over de tijd tussen de twee wereldoorlogen. Vooral de gebruiksvoorwerpen uit die tijd, die waren uitgestald, maakten veel indruk op de leerlingen.

Presentatie Heemkundekalender Horn 2018

1 november

Mia Rijckx     IMG 4297 kl

Voorzitter Har Sillen reikt het eerste exemplaar uit aan Mia Kessels-Rijckx.

 

Op woensdag 1 november werd in de aula van basisschool De Mussenberg voor circa tachtig aanwezigen de kalender 2018 van de heemkundevereniging gepresenteerd. Har Sillen gaf uitleg over de totstandkoming van de kalender. Met boeiende achtergrondverhalen, ondersteund door fraaie beelden, gaf hij per maand een toelichting. 

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan mevrouw Mia Rijckx, die samen met haar broer Wim, bij de maand november staat afgebeeld. 

Na de pauze werd de film 'Leudal Beekdal' getoond die in 2010 is gemaakt door Leo Cupers en die een beeld gaf over dieren en planten in en rond de beken in Leudal.

Voor verkoop kalender zie ‘Publicaties’ onder ‘kalenders’.

Gezonde lunch "De Schijf van Vijf"

9 november

2017 schijf5 1   2017 schijf5 3

Groep 7 en beide groepen 8 van basisschool De Mussenberg hebben les over 'De Schijf van Vijf'. Dit houdt in dat ze tijdens de lessen bezig zijn met verantwoorde en gezonde voeding. 

Als dank voor de goede samenwerking tussen school en heemkundevereniging hadden de leerkrachten en de leerlingen leden van de heemkundevereniging uitgenodigd voor een gezonde en smakelijke lunch van 13.30 tot 14.30 uur. Circa twintig leden schoven aan.

Gevonden biervat bierbrouwerij Huyben

13 november

2017 11 13 01gevonden biervat kl

 

Bij het schoonmaken van de kikkerpoel achter Bezoekerscentrum Leudal in Haelen is een biervat van de voormalige bierbrouwerij Huyben 'De Kroon' uit Horn gevonden.

Har Hendrix uit Buggenum heeft het vat in 2013 gedumpt na een door hem gehouden brouwerijexpositie. Zijn achterliggende gedachte hierbij was om zo geen zuurstof aan het vat te laten komen, waardoor het behouden zou blijven voor de toekomst.

Har Hendrix heeft het vat aan onze vereniging geschonken. Doordat het vat al meer dan vier jaar in het water heeft gelegen is de kwaliteit ervan bijzonder slecht. Bekeken wordt of het nog hersteld kan worden.

Verslag lezing Sinterklaas

13 december

lezing sinterklaas

Annie Schreuders-Derks van het Volkskundig Bureau NostalNu uit Susteren gaf in de aula van basisschool De Mussenberg een lezing over de tradities, verhalen en gebruiken rond Sinterklaas. Zij was tot 2011 directrice van het Museum van de Vrouw in Echt. Ook heeft zij de vierdelige serie ‘De hele santenkraam’ geschreven.

 

In december wordt het feest van de grote kindervriend gevierd. In de lezing vertelde zij aan de hand van vele beelden over vermakelijke zaken over Sinterklaas. Zij gaf antwoord op de vele vragen over de Goedheiligman. Gebruiken rond Sinterklaas zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom eten wij eigenlijk chocolade letters? En waarom jagen wij een oude bisschop op een paard over de daken? Hoe komt Sinterklaas aan zijn rijkdom? 

Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Sinterklaas, die al eeuwenlang in zwang zijn, kwamen aan de orde.

 

Ook ging zij in op zijn rol als patroonheilige voor verschillende beroepsgroepen. Zij vertelde over verschillende legendes zoals die over drie arme dochters die dankzij giften van Sinterklaas konden trouwen en over de legende van het kind dat in het bad door de Goedheiligman werd behoed voor verbranding. Zij lichtte toe dat de figuur van Sinterklaas in de loop der eeuwen is geëvolueerd van een beschermheilige van de kinderen, via een boeman en hardhandige pedagoog, naar een folkloristische kindervriend.

 

Haar boeiende voordracht werd door de aanwezigen beloond met een daverend applaus. Een mooie afsluiting van het jaar.

Naar boven