Hij is er weer: De nieuwe kroniek!

                    

De Kroniek 2020 is te koop bij:

  • Sylvia & Ruud Vermeulen, Rijksweg 20
  • Agnes Knoops, Steegstraat 39
  • Betsie Reijnen, Hoogstraat 20
  • Telefonisch: 06-42101223 (in Leudal gratis bezorging)
  • Via de bank: IBAN: NL 71 RABO 0126 110 611 bij overmaking van € 8,50 onder vermelding van naam en adres + kroniek (gratis bezorging in Leudal)

Welkom

Welkom op de website van de Heemkundevereniging Horn.

 

De activiteiten van Heemkundevereniging Horn worden na een lange onderbreking door de coronapandemie weer opgepakt.

Dit geldt ook voor de inloopmiddag op woensdag van 14:00 tot 17:00 uur.

Vanaf 7 juli bent u weer welkom in ons clublokaal. Ingang via de Mussenberg.

Voor de andere activiteiten, zie de agenda,

 

Bestuur Heemkundevereniging Horn

 

Naast informatie over de vereniging kunt u via afbeeldingen foto’s, documenten en bidprentjes raadplegen.

De Heemkundevereniging Horn heeft geprobeerd de rechthebbenden van alle foto’s te achterhalen. Mocht u niettemin bezwaar hebben tegen de plaatsing van een foto waarvan u de eigenaar bent, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heemkundevereniging.

We wensen u veel lees- en kijkplezier.

Oprichting

De vereniging is in september 2006 opgericht en heeft per 1 januari 2021 248 leden. Sinds november 2012 beschikken we over een lokaal in basisschool De Mussenberg.

Doelstelling

Onze doelstelling is belangstelling wekken in de samenleving voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden, middels onder andere het geven van lezingen, het uitgeven van boekwerken en het houden van exposities.

Inloopmiddag

Elke woensdag is van 14.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag in ons lokaal. Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd om eens vrijblijvend kennis te maken met de vereniging.

Activiteiten

Jaarlijks worden circa zes lezingen georganiseerd over verschillende onderwerpen die ook door niet-leden kunnen worden bezocht. Een jaarlijkse activiteit voor de leden is een wandeling met een educatief karakter door Horn of in de buurt van Horn. Ook maken wij ieder jaar één of meerdere excursies.

Publicaties

De vereniging publiceert boeken over verschillende onderwerpen. Leden kunnen deze aanschaffen tegen zeer gereduceerde prijzen. Alle leden krijgen elk jaar gratis de heemkundekalender en een jaarverslag waarin het reilen en zeilen van de vereniging is opgenomen. 

Naar boven