Nieuwsbrief 01 december 2020

Beste leden van de heemkundevereniging,

Toen we het jaarprogramma van de heemkundevereniging voor 2020 samenstelden, hadden we er geen idee van dat dit jaar heel anders zou verlopen dan alle voorgaande jaren in de geschiedenis van onze vereniging. De lente was nog niet eens aangebroken toen we met vrijwel al onze activiteiten moesten stoppen. Vanaf de ene op de andere dag konden we geen lezingen, geen excursies, geen bijeenkomsten meer organiseren. Even hadden we nog de hoop dat dat na een paar weken weer over zou gaan, maar al gauw bleek dat de anderhalvemetersamenleving ook voor onze vereniging voorlopig het ‘nieuwe normaal’ zou blijven.

Een vereniging bestaat voor haar leden. We hebben geprobeerd die een hart onder de riem te steken (ook al was dat dan van chocolade) en enige afleiding te bezorgen (al leverde dat nog een hele puzzel op), maar we zien uit naar het moment dat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Intussen werken wij enthousiast aan het jaarprogramma voor 2021. Hoe dat er uit gaat zien weten we nog niet precies, maar aan ideeën is geen gebrek.

We hebben er alle vertrouwen in dat we, langzaam maar zeker, ons verenigingsleven weer op gang kunnen brengen. We hebben samen heel wat in te halen!

Met hartelijke groet,

Bestuur van Heemkundevereniging Horn

Naar boven