Nieuwsbrief 10 oktober 2020

Beste leden,

Enige maanden geleden hoopten we nog optimistisch dat we rond deze tijd weer voorzichtig met enige activiteiten zouden kunnen beginnen, maar het ziet er niet naar uit dat binnenkort alles weer als vanouds zal zijn. Toch willen we als bestuur niet stil blijven zitten, en ons zeker niet stil houden ten opzichte van onze leden. In het bestuur bespreken we – op gepaste onderlinge afstand – wat er wel en niet kan, en daarvan houden we jullie graag op de hoogte.

Het zal nog wel even duren voordat we weer reguliere bijeenkomsten kunnen houden, maar ideeën zijn er genoeg. We denken erover om wanneer dat weer mogelijk is (en de regels dat toelaten) lezingen en soortgelijke activiteiten in kleine kring te organiseren (maximaal 30 personen). Dat houdt in dat deelnemers zich van tevoren zullen moeten aanmelden, maar we kunnen de betreffende activiteit meerdere keren laten plaatsvinden (’s middags en ’s avonds, twee avonden na elkaar of op twee opeenvolgende woensdagen), zodat niemand iets hoeft te missen. Natuurlijk zal de ruimte zodanig worden ingericht en de logistiek zodanig worden georganiseerd dat de regels zorgvuldig in acht genomen kunnen worden. Veiligheid staat voorop!

Iets om naar uit te zien: de heemkundekalender 2021 is in de maak.

Nog iets om naar uit te zien: het is weer tijd om onze leden een hart onder de riem te steken, zoals dat ook al eens in juli is gebeurd. Er wordt nog op gepuzzeld in welke vorm dat het beste kan, maar binnen enkele weken zal dat duidelijk worden.

Natuurlijk horen we ook graag jullie ideeën en suggesties. Laat ze ons weten!

Hartelijke groet en blijf gezond,

Namens het bestuur van Heemkundevereniging Horn,

Har Sillen

Naar boven