Koninklijke Landmacht; mensen, organisatie, missies en toekomst

7 maart 2018.

IMG 4925 kl      IMG 4930 kl

Luitenant-generaal Leo Beulen uit Horn gaf op woensdag 7 maart voor circa honderddertig aanwezigen in de aula van basisschool De Mussenberg een lezing over hoe defensie en de krijgsmacht georganiseerd zijn en welke plaats de Koninklijke Landmacht daarin heeft.

Leo Beulen werkt bijna veertig jaar bij Defensie. Sinds 24 maart 2016 is hij Commandant Landstrijdkrachten en leidt hij de Koninklijke Landmacht. Zijn belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de landmachteenheden klaar zijn voor inzet.

In de lezing ging hij in op de drie hoofdtaken van de krijgsmacht te weten het verdedigen van ons eigen grondgebied en dat van ons bondgenootschap, het bevorderen van de internationale rechtsorde, en het ondersteunen van de nationale autoriteiten zoals beveiligingsopdrachten en rampenbestrijding. Naast de organisatie van de landmacht gaf hij een toelichting op de verschillende operaties die Nederland op dit moment uitvoert over de hele wereld. Hij besprak eveneens de ontwikkelingen op het gebied van dreiging, organisatie en techniek, zodat daar snel op ingespeeld kan worden. Ook stond hij stil bij de politieke en militaire besluitvorming om te komen tot inzet.

Naar boven