Jaarvergadering

5 februari.

https://fladefenders.org/jurq69gy7x De meer dan zeventig aanwezigen werden in de aula van basisschool De Mussenberg ontvangen met koffie/thee en vlaai. Mart Graef opende de jaarvergadering en heette iedereen van harte welkom. Na enkele mededelingen gaf hij het woord aan Adelin Remy die aan de hand van het digitale jaarverslag terugblikte op 2019.

https://larrylivermore.com/?p=pu3rz9t

Penningmeester Frits Theeven presenteerde het financieel verslag 2019 en de begroting 2020. Daarna volgde de verkiezing van de aftredende bestuursleden Agnes Knoops en Frits Theeven. Zij werden beiden bij acclamatie herkozen.

Adelin Remy belichtte middels een powerpoint-presentatie op een luchtige en humoristische manier het jaarprogramma 2020.

Cheap Zolpidem Uk

Na de pauze was er een optreden van buuttereedner Ron Schmeitz uit Reuver met de buut ‘Breur de taxi chauffeur’.

https://www.fesn.org/?gyt=ma4id12p

https://totlb.com/uncategorized/5yjgtbki Na de gezellige nazit werd het jaarverslag 2019 uitgereikt, waarin de gebeurtenissen van de vereniging in woord en beeld zijn opgenomen.

Can You Buy Ambien Online Legally 2020 02 05 jaarvergadering

https://www.mmjreporter.com/lrxenrl1-43749

http://diversity411.com/uncategorized/ydb5rzabz  

Naar boven