Lezing 100 jaar Harmonie De Drie Horens

8 mei

2019 05 08 IMG 6244 klein    2019 05 08 IMG 6245klein

Theo Peeters verzorgde in de aula van basisschool De Mussenberg een lezing over de 100-jarige geschiedenis van Harmonie De Drie Horens. Ook gaf hij een toelichting op de totstandkoming van het jubileumboek.

Reeds in 1918 werd het initiatief genomen tot de oprichting van een muziekgezelschap in Horn. De statuten werden op 16 januari 1919 koninklijk goedgekeurd en daarmee was de vereniging officieel opgericht. Vanaf die datum bestaat de vereniging als fanfare, die in 1937 is omgezet in een harmonie. De rijke historie van de vereniging is sterk verbonden met het kasteel van Horn en met de familie Magnée. Op deze historische plek is het muziekgezelschap ontstaan, mede door de initiatieven van drie notabelen uit die tijd: de heer Robert Magnée, burgemeester André Derkx en pastoor Emanuel Klinkum.

De beginjaren moeten heel moeizaam zijn verlopen, want bijzondere muzikale resultaten kon de fanfare in die jaren nog niet optekenen. Een van de eerste optredens was op de binnenplaats van het kasteel bij een bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik aan de familie Magnée in 1919. De fanfare verzorgde een serenade, hetgeen er toe leidde dat de prins een vaandel schonk. Het bijzondere vaandel is dé trots van de vereniging en siert al 100 jaar de vele optredens.

In de lezing vertelde Theo Peeters over de historische ontwikkelingen van één van de oudste verenigingen van Horn, over de muzikale, sociale en maatschappelijke rol in de Hornse gemeenschap. Vele documenten, krantenartikelen en foto’s werden getoond.

Op deze avond was eveneens een kleine tentoonstelling ingericht.

Naar boven