3 April: Presentatie kroniek 2018 en voordracht

omslag kroniek 2018Presentatie kroniek en voordracht

Op 3 april werd de Kroniek Horn 2018 gepresenteerd.

In een overvolle aula van basisschool De Mussenberg gaf Adelin Remy een korte toelichting op de kroniek waarna de leden van de werkgroep, te weten Jan Claessen, Mia Dings, Betsy Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans, werden bedankt. Zij ontvingen een kroniek en een bloemetje.

Na de presentatie droeg Frits Criens, stadsdichter van de gemeente Leudal, verschillende columns voor, hetgeen door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.

Na afloop konden de plakboeken worden ingezien waarin artikelen, foto’s en krantenknipsels zijn opgenomen die de basis hebben gevormd voor de kroniek 2018.

Naar boven