Jaarvergadering 2019

6 februari

2019 jaarvergadering2     2019 jaarvergadering3

Na ontvangst met koffie/thee en vlaai opende voorzitter Har Sillen de jaarvergadering en heette iedereen van harte welkom. Na enkele mededelingen gaf hij voor de meer dan tachtig aanwezigen een digitale terugblik aan de hand van het jaarverslag 2018. 

Penningmeester Frits Theeven presenteerde het financieel verslag 2018 en de begroting 2019. Daarna volgde de verkiezing van de aftredende bestuursleden Mia Dings, Adelin Remy en Henk Schreurs. Zij werden bij acclamatie herkozen. 

Adelin Remy belichtte middels een powerpoint-presentatie op een luchtige en humoristische manier het jaarprogramma 2019. 

Na de pauze was er een optreden van buuttereedner Conny Bruynaers uit Horn met de buut ‘100% puber’.

Tijdens de gezellige nazit werd het jaarverslag 2018 uitgereikt, waarin de gebeurtenissen van de vereniging in woord en beeld zijn opgenomen.

Naar boven