(05683) Een groepsfoto van misdienaars in 1949.

 

(08113) De 5e klas van de Mariaschool (1965/1966)..

 

(05811) Een elftal van voetbalvereniging KSV Horn in 1970.

 

 

(00531) Het rustaltaar op de Hoogstraat bij 'Linsseboer'.

 

 

(barten 962) Herstelwerkzaamheden aan de toren van de kerk vlak na de oorlog.

 

 

(00976) Helpende handen bij een schuttersfeest in 1951.

 

 

(03737) Guus Meeuwissen (1927-1982), zoon van Nicolaas Jozef Meeuwissen (Nicolaoze Sef) uit de Steegstraat.

 

 

(10672) Een team van handboogvereniging Wilhelmina uit Horn.

 

 

(08044) Een oude ansichtkaart van de opleidingsschool van het Korps Rijkspolitie op kasteel Exaten.

 

 

(00402) Groothandel Rooswinkel aan de Dorpstraat.

 

 

(08086) het R.K. Sanatorium Hornerheide in de begin periode.

 

 

(04719) Een vriendengroepje ui de zestiger jaren.

 

 

00940) Waar nu het (oud) gemeentehuis staat was vroeger Café Teven-Peeters annex kolenhandel en smederij. Vierde van links (bovenste rij is Thieu de Smeed (1891-1972). Foto is gemaakt in 1918.

 

 

(00204) Harrie van Ass trekt met de melkkar door Horn (tot 1973).

 

 

(00976) Een klassenfoto van de Sint Jozefschool met jufferouw Van Lier (1957).

 

 

(03164) Een kampioensteam van Handbalclub Be Fair (1976).

 

 

(03922) Leden van de Volksdansgroep uit Horn.

 

(05696) De eerste spade voor de nieuwbouw van de scouting aan de Haelerweg door wethouder J. Wijnands en het toen jongste lid van de scouting (22 oktober 1988).

 

(08445) Een klassenfoto van Basisschool 't Mozaïek met meester Peeters (1986-1987).

 

 

(09789) De gemeenteraad van Horn met burgemeester L. Kirkels en mevrouw Kirkels in 1938.

 

 

(01752) Nicolaas (Nic) Rijckx, geboren 9 oktober 1918 en overleden op 1 mei 1985, zat in de oorlog in het verzet. Zijn inspanningen werden beloond met vele onderscheidingen waaronder het Verzetsherdenkingskruis en onderscheidingen uit Frankrijk, Engeland en Amerika.

 

 

(00728) Harmonie De Drie Horens trekt uit ter gelegenheid van Koninginnedag (1962).

 

 

(00215) Dit is heel lang geleden. Het maagdenkoor op receptie bij Mgr. Demateau (1954).

 

 

(05386) Een voetbal team van KSV Horn in de jaren '60.

 

 

(00383) Feest bij brouwerij Huyben ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan (1963).

 

(06569) Lien Linssen (1940-2008) op een zondagmiddag.

 

(08759) (Ons Zuiden (13-04-1934) het auto-spoor in de gemeente Horn wordt onderleiding van Ir. Ruyten een baanvak gebouwd met oude rails der Limburgse Tramweg Mij. om aan te toonen dat het mogelijk is oude spoor- en trambaanvakken om te bouwen tot autobanen, waarop autobussen en vrachtauto's zich in groote snelheid kunnen voortbewegen. De auto op het gereed gekomen baangedeelte maakt een proefrit. (Op de Baexemerweg bij hoeve Heidonk.)

 

 

(01133) De processie trekt over de Haelerweg ter hoogte van huize Smeets.

 


(07098) De uitvoering van het proces van den Zwarte Coob bij het kasteel (1987).

 

(04749) Een groepsfoto van de seniorenvereniging in Horn.

 

 

(00448) De afbraak van boerderij Bovée die stond waar nu de kerktoren staat.

 

(07808) Dames werken aan een smyrnaloper voor de kerk in het Patronaat (1954).

 

 

04176) De aanleg van de Burgemeester Magneestraat in 1964 en het huis van familie Beker in de Steegstraat (helemaal rechts Digna Hendrickx).

 

(05597) Leon Frantzen, links, in de Heelderpeel (1933).

 

 

(08247) De leerkrachten van Basisschool De Mussenberg in 1999.

 

 

(08738) Burgemeester L.Kirkels wordt welkom geheten door de gemeenteraad en krijgt hierbij een bloemetje aangeboden (1933).

 

 

(01964) Een huis in de Kerkstraat met eigenaar Hannes Houx (1855-1936), Foto uit 1934.

 

 

(01955) het inrichten van de kerk in Horn, nu nog zonder banken (1938).

 

(03967) kinderen uit de Steegstraat poseren voor de fotograaf op 't Kempke (1955).

 

05413

(05413) De heren Tjeu Huyskens, Har Ramakers en oud-burgemeester Van Gerven.

 

03453 

(03453) Op 29 april 1960 reikte loco-burgemeester Th. Vermeulen de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud uit aan Hubertus Smeets (1892-1982), oud schoolhoofd in Horn.

 

03092

(03092) Een klassenfoto met juffrouw Lintjens (1989).

 

02370

(02370) Een ansichtkaart uit Horn.

 

00724

(00724) De heer Christ Peters, mevrouw Daniëls en burgemeester Jan Daniëls proosten.

 

00573 

(00573) De afbraak van de kerk in 1936.

 

00372

(00372) Interieur van De Ton bij brouwerij Huyben.

 

00155

(00155) Mevrouw Tiel Seems (1896-1975), uitbaatster van Café 't Kelderke (tegenwoordig Café Wat & Halfwat) poseert op de Dorpstraat.

 

 

(N00417) Een mooie foto van het kasteel uit 2012 van Ger Eenens.

 

(05656) Kinderen krijgen les in de bibliotheek over vingerafdrukken van speurder Henk Smit.(1982).

 

 

(01243) Een gedeelte van de stoet die het echtpaar Caris (de ouders van de Sjnor) naar de kerk begeleidde vanwege hun gouden huwelijk. Op de voorgrond Hamonie De Drie Horens met het bestuur en daarachter de schutterij (1928).

 

 

(05304) Een stukje Haelerweg.

 

 

(05578) Familie Frantzen voor hun huis op de Rijksweg met een zus van moeder Frantzen en een zwager (omstreeks 1935).

 

 

(00184) Harmonie De Drie Horens brengt een serenade aan familie Driessens aan de Heythuyserweg.

 

 

(08285) Een klassenfoto van Basisschool De Mussenberg uit 1997.

 

 

(00206) Een team van voetbalclub KSV Horn.

 

 

(05332) Eeen stukje Steegstraat met de boerderij van Lutters.

 

 

(07505) De bouw van de kerk in 1936.

 

(06712) Boomplantdag op 10 april 1987.

 

 

(04482) Eeen voetbalteam van KSV Horn van heel lang geleden.

 

(04731) Nog een foto van de kermis op de Eindstraat omstreeks 1940. 

 

(04721) Kermis op de Eindstraat (omstreeks 1940).

 

(08017) Math Niessen van het Gebroek, vaste bezoeker in Horn met zijn groentekar en  verse "kees" (1964).

 

 

(07933) Woonhuis van familie Lemmen op de Beurik (nummer 4). In 1968 is er een ander woonhuis voor in de plaats gekomen.

 

(00041) Een oude foto van café Barten met beugelbaan in De Weerd.

 

 

(06745) De Kiosk op het Raadhuisplein in 1990.

 

 

(07732) de Beegderweg ter hoogte van het viaduct (rond 1954).

 

 

De Bierfeesten in 1963 waarbij Cambrinus werd rondgereden.

 

 

(09356) Een klas met meester Peeters van de mariaschool in 1984.

 

(03915) De timmerwerkplaats en rolluikenfabriek van familie Graef op de Broekstraat (rond 1930). tweede van links Martinus Graef (1885-1955) en derde van links Antoon Graef (1884-1961), uiterts rechts twee knechten.

 

 

(06561) Molen De Hoop met molenaarster Agnes (Nes) van de Voort-Vermeulen (1904-1995).

 

 

(05657) Uitreiking van verkeersdiploma's door adjudant Lutters in 1972.

 

(05713) Volleybal Kampioenen 1981/1982, Heren B3

 

(05445) Het jeu de boules spelen aan de Molenweg (1976).

 

(09266) "De kleine Zusters van de H.Joseph" van Sanatorium Hornerheide (1926-1980) poseren voor de fotograaf.

 

 

(01237) Een oude ansichtkaart van de Dorpstraat met links pand Huyben, nu Rooswinkel. Toen was het nog in goede staat. In het midden het oude gemeentehuis van Horn.

 

 

De klas van juffrouw Antoinette van basisschool De Mussenberg in 1997.

  

  

(03731) kinderen poseren voor een foto op het Raadhuisplein (rond 1950).

 

  

(11929) Een foto van familie Derkx op de Hoogstraat met op de achtergrond smederij Teven (rond 1950).

 

   

(03700) Een klassenfoto van groep 2C van kleuterschool 't Kwetternest, schooljaar 1978/1979.

 

  

(04423) Zo werd een dagje naar het strand van Scheveningen vastgelegd.

 

  

(04413) Een klein stukje Steegstraat uit 1963.

  

(00818) Het Kerkelijk Zangkoor Sint Martinus (toen nog niet gemengd) omstreeks 1950.

  

(04746) De oude ijzeren brug over de kleine Kouk bij het kasteel.

 

  

(03526) Een jeugdteam van Handbalvereniging Be Fair (1982).

 

  

(00108) Een ansichtkaart van (het oude) Café Restaurant De Postkoets.

 

  

(09384) Christje Peters (1899-2000), koning van Schutterij St.Martinus in 1950. 

 

  

 (07563) Pierre Vermeulen (1909-1984) met paard en zaaimachine. Op de achtergrond de Rijksweg (1966).

 

   

(00313) De trots van brouwerij Huyben (1963).

  

(01238) Een oude ansichtkaart van de Dorpstraat. De erker bij Huyben was er nog niet.

  

(01137) Eerste klas met juffrouw Van Dijk 1956/1957.
Op de achtergrond de Weergraaf met links het huis van familie Theeven, daarnaast familie Daemen en rechts familie Thijssen.

  

(01183) Wiel Eenens (1934-1982), garde-chasse (jachtopzichter) van het kasteel van 1962 tot 1980. 

  

(04831) De Rijksweg gezien vanaf waar nu de Postkoets is (1950).

  

(02264) De eerste auto van de Familie Magnée (begin vorige eeuw). 

  

(11916) Een team van handbalclub Be Fair. 

  

(00330) Een aquarel van de Kerkstraat gemaakt in 1904 door Pieter Robert Huyben (1872-1939), vader van mevrouw Bakkeren van het Kerkpad. 

  

(IMG_0688) Niet uit Horn, maar wie weet het nog? Het Ambonezenkamp op het Kazernevoorterrein in Roermond. 

  

(IMG_0693) Een doorkijkje van de Posthuisweg naar de Molenweg. Rechts de boerderij van Familie Vermeulen.

  

(00166) Een ansichtkaart van de speeltuin van dierenpark Heiderust.

  

(07703) Wiel Opbroek (1911-1984) op de Beegderweg (1961).

  

(03115) Een gedeelte van het interieur van de verfwinkel van Jac en Bertha Claessen op de Broekstraat.

  

(03181) De restauratiewerkzaamheden van de ridderzaal van het kasteel in volle gang (1955).

  

(01722) Een oude ansichtkaart uit Horn van vóór 1905.

  

(07690) Enkele leden van Handbalvereniging Be Fair in 1958/59.

  

(04095) Opening van Jeugddorp Bethanië in 1960 door Prinses Beatrix. (Detail: Tijdens het bezoek ontving de prinses van het gemeentebestuur een opgezet ijsvogeltje,)

  

(06632) Leden van voetbalclub KSV Horn tijdens een processie. 

  

(07268) Leden van de ponyclub op de parkeerplaats van Hornerhof (1969).

  

(07508) Drie belangrijke mensen bij de bouw van de kerk (1936).

  

(03212) Een jeugdteam van voetbalclub KSV Horn (eind jaren ’60).

 

  

(03098) Een klas van de St. Jozefschool met juffrouw Van Lier (1958?).

  

 (03373) De opening van slagerij Kouters op de Dorpstraat (1959).

  

(05896) De heren W. Schreurs (1928-2008), P. Giebels (1905-1981), E. Huyben (1905-1992), N. Rooswinkel (1908-1984) en H. Knubben (1905-1976) brengen een toost uit.

 

  

(00331) Het Raadhuisplein, een gouache van Frans van de Berg (1963). 

 

  

(00672) De installatie van Mr. J. Daniëls als burgemeester van Horn (21 mei 1960).

 

  

(02079) Een oude ansichtkaart uit 1905. het schrijven van een boodschap op de adreszijde was tot 1905 verboden, daarom op de voorzijde! 


  

(01966) Schilders rusten even uit bij het schilderen van het klooster.

 

  

(08973) Het team van Basisschool ’t Mozaïek in 1992.

  

(00016) Voormalig café Colbers (naast café Aan de Kirk), na een uitslaande brand (23 januari1928).

Het artikel in De Nieuwe Koerier:

“Zondagavond omstreeks kwart voor acht zag de heer Frits Peeters, die per fiets passeerde, dat vlammen sloegen uit het dak van het café van den heer H. Colbers bij de kerk te Horn. P. begaf zich aanstonds naar binnen, om den caféhouder, die met eenige gasten in het café zat te kaarten te waarschuwen, terwijl de heer M. Peters-Veltmans, die ook den brand in zijn aanvang constateerde, zich naar de buren spoedde om deze met het hun dreigende gevaar in kennis te stellen, daar de belendende perceelen en vooral de tegenoverliggende boerderij van den heer Bouvé ernstig bedreigd werden. Dit was ook aanleiding om de Roermondsche brandweer te alarmeeren, die in een ommezien van tijd gereed was en ter assistentie uitrukte. Inmiddels stonden het café en het woonhuis alsmede de stal van de heer Colbers in lichte laaie en al spoedig bleek, dat het geheele huis in de vlammen op zou gaan. Ook de Hornsche brandspuit was spoedig ter plaatse en wierp een aanzienlijke hoeveelheid water in het brandende huis. Hoewel de Roermondsche brandweer het water moest halen uit een sloot langs den rijksweg, die op vrij grooten afstand van de plaats van den brand verwijderd ligt, had men toch binnen zeer korten tijd de slangen uitgelegd en werd met alle macht water gegeven. Aan dit krachtig optreden alsook aan het feit, dat er aanvankelijk zoo goed als geen wind stond, is het ongetwijfeld te danken, dat de brand geen grooteren omvang heeft genomen. Uit het brandend perceel kon niets gered worden dan de kleeding, het koningszilver en de kas van de schutterij St. Martinus, waarvan genoemd café het "gaffelhuis" was. Om gevaar voor kortsluiting te voorkomen had de monteur van de stroomverkoop, de heer Janssen de electrische leiding, welke van het brandend perceel naar de naastbijgelegen "bok" liep, doorgesneden. Tegen half tien was men het vuur meester en was het gevaar voor uitbreiding geweken. De heer C. is verzekerd bij de A.G. te Brussel. Bij dezen brand is weer opnieuw gebleken, van hoe groot belang het bezit van een Roermondsche motorspuit ook voor de omliggende gemeenten is”.

 

  

(00168) Het interieur van Hornerhof. Het geeft aan hoe groot de capaciteit was. Het was er een komen en gaan van bussen vol mensen, die een diner voorgeschoteld kregen.

 

  

(00536) Een oude ansichtkaart van Horn.

 

  

(00191) Voormalig café Schreurs op de Beegderweg. 

 

  

(07176) Harrie Stemkens, rechts (1921-2005) in zijn werkplaats met enkele medewerkers.

 

  

(00164) Mathijs Seems (1878-1959) voor het oude pand dat later verbouwd werd tot Café ‘t Kelderke (1910). Tegenwoordig Café Wat & Halfwat.

 

  

(05173) Het leggen van de eerste steen bij de bouw van het gemeentehuis in 1937.

 

  

(10294) De Ton, met als deur een grote bierton, brandde in 1986 uit en werd daarna gesloopt. 

 

  

(N01977) Een foto vanaf de toren van brouwerij Huyben (2006). 

 

  

(07482) Het restaurant van natuurzwembad “De Heelderpeel”. 

 

  

(06269) Het maaien van tarwe op de Hornergriend, nu Noorderplas (1954). 

 

  

(02129) Een ereboog op de Molenweg ter ere van de intocht van het bruidspaar Robert Magnée en Pauline van Aefferden, opa en oma van de huidige bewoners  (1907).

 

  

(07509) Veel zakken cement gingen erdoorheen bij de bouw van de kerk (1936).

 

  

(03222) Bezoek van koningin Juliana en Bernhard na de oorlog aan Horn. Ze kwamen in Horn de auto niet uit, want het programma was uitgelopen. Het was bijzonder guur weer. Gouverneur Houben en burgemeester Kirkels staan bij de auto. De tocht ging naar het sanatorium. De burgemeester mocht door het raampje van de auto een wandbord aanbieden. De menigte heeft van het bezoek niets anders gezien dan een paar donkere auto's (1950). 

  

(07580) Op de voorgrond Jac Colbers (1933-2012) in vroeger jaren aan het werk in het atelier van kleermaker Waeyen op de Hoogstraat.

  

(07529) Kleuterschool Horn (1960/1961 of 1961/1962).

 

  

09925) Harmonie Beatrix in de Weergraaf (1986).

 

  

 (04200) Zusters Dienaressen van de H. Geest vóór de voordeur van hun klooster, nu hotel De Abdij.

  

(05186) De inzegening van de winkel van Piet Spee in 1953. 

 

  

(04169) Het gouden bruidspaar Theodorus Schreurs (1880-1963) en Catharina Stemkens (1876-1968) in de Steegstraat (1956). 

 

  

(N09177) Een foto van Harry Segers van het interieur van Café Van Ass in De Weerd. 

 

  

(05051) De Sacramentsprocessie trekt over de Hoogstraat.

 

  

(00087) Rechts Annie en Cor Opbroek-Op ‘t Root voor hun Bondscafé-restaurant ‘Tourisme’ op de hoek van de Rijksweg en de Napoleonsweg. Het café werd afgebroken in juni 1975.

 

  

(08281) Een klassenfoto van BS De Mussenberg in 1999. 

 

  

(00328) De trots van Brouwerij Huyben (nog snel een flesje bier!) 

 

  

(00065) Café De Jachthoorn (tot 1978) aan de Heythuyserweg werd door Lei Poels in 1939 gebouwd tegenover het ouderlijk huis waar voorheen tot dan toe ook een café was. 

 

  

(00138) Familie Seems achter de tap in hun café "t Kelderke in de Dorpstraat. Op de foto uit ongeveer 1960 staan Mam van 't Kelderke met haar zoon Broer en dochter Jo.

 

  

(N03970) Afbraak van de toren van de voormalige brouwerij Huyben (2006). 

 

  

(04162) Het sorteren van asperges door het echtpaar Beulen in de Steegstraat.

  

(00351) Elbert Huyben (1905-1992) bij zijn brouwerij.

 

  

(04128) Het pand Teven met smederij aan de Hoogstraat (1986). 

 

 

(01577) Uitstapje van Kerkkoor St. Martinus (jaren ’60)

  

(03986_3984) Een stukje Haelerweg (omstreeks 1954). 

 

  

(Groep 8 1991113) Repeteren voor de musical voor schoolverlaters in 1991. 

 

  

(03568) Een product van wagenbouwer Lei Geraedts op de Beurik.

 

  

(04953) Mevrouw L. Lemmen-Berben (1912-2000) in haar winkel op de Rijksweg. 

 

  

(05157) Burgemeester Kirkels zit de raadsvergadering voor bij de opening van het gemeentehuis (1938). 

 

  

(00904) Het Patronaat als noodkerk tijdens de bouw van de huidige kerk. 

 

  

(05228) Piet Spee (1926-2011) ontvangt in 1991 van pastoor J. Mekel (1926-2014) de onderscheiding Peo Ecclesia.

 

  

(00427) Het kruis met de (verdwenen) knotwilgen nabij het kerkhof (rond 1943). 

 

  

(00159) Mevrouw Tiel Seems (1896-1975), uitbaatster van Café 't Kelderke (tegenwoordig Café Wat & Halfwat) poseert met haar kleinkind Gonny Giebels op een scooter voor haar café (ca. 1958).

 

  

(03733) De Steegstraat in 1969. 

 

  

(03440) Twee bekende woonwagenbewoners, Adam en Eva uit Horn in de jaren 60. 

 

  

(03513) Zwemmen in de Heelderpeel (1960). 

 

 

(00190) Luchtfoto van café De Driesprong, toen eigendom van familie Rooyakkers, later van familie Opbroek. Sinds 1983 Sauna Top Alivio. 

 

 

(04803) Zicht op de Haelerweg, buurtschap ’t Ven was er nog niet (1972).

 

(05327) De oude ‘Assepaed’ (Kloppevenweg). 

 

 

(p036) Kinderen op bezoek in de tandartspraktijk van tandarts Timmermans. 

 

 

(04852) De voorkant van pand Aerts, aan de Rijksweg.

 

 

(00613) Het tolhuisje op de hoek Rijksweg/Kerkstraat (waar nu pand Jeurgens ligt). Foto uit 1897.

 

 

(08168) Een klas van kleuterschool ’t Kwetternest met juffrouw Annie (1976).

 

 

(05162) De boerderij van Rijcks op de Hoogstraat(afgebroken in 1968).

 

 

(00975) Een klas van meester Oijen van de St. Jozefschool in 1957. 

 

 

(04908) Van 1902 tot 1999 was de Beegderheide in gebruik als militair oefenterrein. Gedurende tientallen jaren hebben twee Amerikaanse Sherman tanks dienst gedaan als oefenobject. In 1986 zijn de tanks verwijderd. 

 

 

 (4869) Een groep Jacinta's voor het kapelletje in De Weerd.

 

 

(08372) De bekende tramremise (van 1915 tot 1932) aan de Beegderweg, later de Boerenbond en nu een woning.

 

 

(03966) De Steegstraat in 1960. 

 

 

(vrouwenbond838) Leden van de Vrouwenbond gingen een dagje eropuit. 

 

(00962) De Bierfeesten in Horn met Cambrinus de biergod (1963).

(04245) De oude kerk van Horn (Waterstaatskerk 1838-1936) gezien vanaf de Kouk. 

 

 

(04289) Een gedeelte van de bevrijdingsoptocht in de Dorpstraat (1945). 

 

 

(04035) Het huis van de familie Jacobs op de Hoogstraat.

 

(03762) Bestuur van KSV Horn (1948/1950). Met v.l.n.r.: Sjra Beulen, Jac Janssen, Bair Hamans, Wil Op de Ven, Harrie Caris, Willem Rijks en Drees Meijs.

 

 

(03801) De sacramentsprocessie op de Hoogstraat bij de boerderij van Rijcks (1960).

 

 

(06583) Vader en zoon Teven van smederij Teven op de Hoogstraat met hun personeel.

 

 (04038) Graan oogsten met de maaimachine 'Op de Berg' (Heitjesweg) bij Arts (1940).

 

 (11761) Arnold Sebastiaan Mooren (1887-1968) met een versierde fiets op Koninginnedag in 1916.

 (02673) Dokter Sjef Windhorst (1906-1973), in de volksmond “De Dikke van Naer”.

.

 

 (2020-03031_134638) Frits Jakma Sr. in café Jakma, nu De Graaf van Horn

 

 (I_4282) De oude Maasbrug die dienst heeft gedaan van 1945 tot 1962.

 (02059) De weg naar Roermond, voor de oorlog.

 

 (03868) De Steegstraat in 1956.

 

 (50 jarige bruiloft 797) Een ereboog op de Broekstraat in 1918 ter ere van een gouden bruiloft.

 (01645) Het echtpaar Hilde Hamans-Mlcoch (1915-1993) en Lei Hamans (1907-1985) uit de Weerd, later op de Kemp.

 

(00086) Een onderonsje van v.l.n.r. Sjeng Piepers (1907-1984), Sjaak Schreurs oftewel Sjaak vanne Post (1919-1975) en Johnny Clout (1922-1989).
De foto is gemaakt bij de dierentuin.

 

 (00979) Met de bus op vakantie in de twintiger jaren.

 (10301) Een klas van meester Willems van basisschool De Wieken

 

 (clubgebouw schutterij796) Het in aanbouw zijnde clublokaal ‘Aan de Heys’ van Schutterij St. Martinus (1994).

 

 (02958) Wiel Opbroek (1911-1984) met zijn vrachtauto bij het tankstation aan de Maasbrug.

 (horn2007 004) Huize Hoogmans op de Beurik (2007).

 

 (109660 Theodoor Hammes (1892-1964) oud-koster-organist en gemeenteontvanger van Horn.

 

 (02608) Een luchtfoto van de Posthuisweg en ‘t Inj uit 1961.

 

 (06940) Frans Janssen (1933-2015) aan het werk. Hij was medewerker bij de kapsalon van Ben Vaessen in de Dorpstraat.

 (10251) De Zeskamp op de Mussenberg (rond 1980).

 

(vrouwenbond837) Leden van de Vrouwenbond gingen een dagje eropuit met de bus.

(10375) De heer Jan Smeets op de Hoogstraat heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen en neemt de felicitaties in ontvangst. 

 

(08080) Nie (Lampe-)Linssen in 1939 als telefoniste aan het werk. De telefooncentrale was gevestigd in haar ouderlijk huis, café Linssen, (huidige Hornerhof).
De telefoonnummers van Horn hadden slechts twee cijfers, er waren dus slechts 99 aansluitingen mogelijk.
Alle gesprekken moesten via de telefoniste, die dan ook bij iedere abonnee goed bekend was.

(00451) Een luchtfoto uit 1950.

 

 (03075) Een ansichtkaart vanaf de Rijksweg met gezicht op de molens.

 

(02954) Kinderen knielen neer in het oude St.Jozefkapelletje (1954).

 

(01982) Een kijkje in de winkel van Sjeng Caris in de Dorpstraat (1963).

(01884) Toen Horn op de Hoogstraat nog een schoenwinkel had (tot 2002).

 

(2020-03-31_134731) Emily en Frits Jr. in café Jakma, nu De Graaf van Horn.

(01529) Het Raadhuisplein (rond 1950).

 

(03673) De molenkoningin met haar hofdames in 1975.

 

(02947) Het Interieur van de Coöperatie in de Dorpstraat met Jan en Annie Lemmen-Hopmans en Gerda van Ratingen (1958).

(01901) Drukte bij de opening van het tankstation van Piet Pouls wat hij runde van 1969 tot 1991.

 

(01924) Behulpzaam worden de boodschappen door Sjra Waeyen in de auto gezet (1950).
Hij runde samen met zijn vrouw Elly een Spar-winkel van 1950 tot 1975.

 

(11250 + 11750) Zuster Margaritus, onderwijzeres op de Mariaschool en ziekenzuster Herica.

 

(06080) Boerderij Houterhof in 1989. 

(02166) Robert en Pauline Magnée worden door een personeelslid rondgevaren op de vijver bij het kasteel (begin vorige eeuw). 

 

(03878) Toos Graef (1925-1994) bij het oude Jozefkapelletje.

 

(10473) Het echtpaar Tutti Kentgens (1923-2018) en Harrie Caris (1917-1994) bij Café De Graaf van Horn. 

(10483) Een kijkje bij Café De Graaf van Horn toen roken nog gewoon was. 

 

(06109) Het rustaltaar voor de sacramentsprocessie op de Hoogstraat in mei 1965.

 

(06467) Pand Houtakkers op de Beurik vóór de verbouwing in 1968.

 

(08977) Het H. Hartbeeld bij de oude Mariaschool. In 1919 werd het beeld aangeboden door de bevolking van Horn
ter gedachtenis aan de inzet van de blauwe zuster Betha tijdens de Spaanse griep in Horn. 

(02130) Een ereboog in de Kasteelstraat ter ere van de intocht van het bruidspaar Robert Magnée en
Pauline van Aefferden, opa en oma van de huidige bewoners (1907).

 

(04637) Het proces van Den Swarte Coob bij het kasteel in 1983. 

(01239) De Eindstraat voor de oorlog.

 

 (11757) De eerste spade gaat de grond in voor de bouw van het Sint Rochuskapel (1996).

 

(03327) De winkel van Piet Spee in 1966.

 

(08664) De oude ambtswoning van de burgemeester in de Kasteelstraat. 

 

(07618) Een team van Volleybalclub De Plakkers uit Horn (1977/1978).

 

Frits en Emily Jakma in hun jonge jaren, uitbaters van voormalig Café Jakma, nu De Graaf van Horn. 

(00128) Biertapwedstrijd waarbij Mam van ’t Kelderke (Tiel Seems 1898-1975 ) haar "mannetje"stond .

 

(03487) Een klas van de Bewaarschool in Horn uit 1955. 

Het jongerenkoor uit Horn in 1975. Zaterdag 7 maart om 19:00 uur zingt het reüniekoor tijdens een speciale viering in de kerk van Horn. 

 

(00175) Gezelligheid op het terras van café Kessels (De Graaf van Horn). 

(00258) De directiekamer van de voormalige Brouwerij Huyben.

 

Enkele leden van familie Derkx poseren voor een foto in de Weergraaf. Op de achtergrond de Mussenberg. 

 

(00262) Brouwerij Huyben rond 1960. 

 

(08287) Een klassenfoto van Basisschool De Mussenberg uit 1997. 

 (00831) Een klassenfoto met meester Van de Boel bij de oude jongensschool (1952).

 

(Huize Hestia 577) De oude burgemeesterswoning op de hoek Hoogstraat/Weergraaf.

 

(07560) Een foto genomen op de Ruyterstraat tegenover ’t Liekehuuske.

 

 (06422) Een avond instuif in het Patronaat (rond 1960).

 

(08488) Een foto van het Raadhuisplein na de Vastelaovesoptocht in 1961. 

 

(06174) Na de carnavalsoptocht op het Raadhuisplein (1961).

 

 (06539) De Boerenkapel in actie (1961).

 

 (0639) De sleuteloverdracht op het gemeentehuis in 1976.

 

 (06421) Een carnavalsavond (instuif) in het Patronaat met de Horner Band.

(0006786 EE) Het klaroenkorps van Harmonie Beatrix.

 

(575) Jeugdcommissie voetbalclub KSV Horn (1966). 

 

 (08526) Pand Lemmen op de Broekerweg (afgebroken in 1977).

 (1988571) De Boerefemilie uit 1988.

 (08525) Een foto van gasten op een Boerenbruiloft van lang geleden.

(05736) Waar nu Wok Plaza is op de Heythuyserweg.

(06369) Wateroverlast op 23 december 1993 in ‘t Brook.

 

(09592) Vastelaovendj in 1965 met Bair Vermeulen, Prins Sil Haves, Elbert Huyben, Jan Smeets en Mart Schreurs. 

(06455) Het oude gemeentehuis en een stukje van de bewaarschool op de Hoogstraat of Kasteelstraat? 

 (07152) Een optreden van de Mainzer Hofsängers met de Häörder Hofzangers in oktober 1983.

(00115) Een foto van het zilveren bruidspaar Kirkels, omringd door leden van Sutterij St. Martinus uit Horn.

(10520) De ontvanger van de Bloomebossel 2020 Jo van Roy met enkele pupillen van KSV Horn.

(10507) De presentatoren van menige Bonte Avond in Horn, Tjeu Huijskens (1932-2006) en Har Ramakers (1928-1990).

(00429) Het kruis op de Hoogstraat onder een dikke kastanjeboom.

(07513) Ontwikkeling van buurtschap 't Ven (1975).

Constructiebedrijf Teven op de Hoogstraat.

(00449) Ereboog als 'welkom' aan Mgr. Lemmens bij een bezoek aan Horn (1937).

(05515) Een groep Verkenners uit Horn (1947/1948).

(10314) Een klas van BS De Wieken met meester Reijnders (1989?)

(00945) Een carnavalsgroep in de Dorpstraat (1955). De hoek Dorpstraat/Kasteelstraat was nog onbebouwd.

(05279) Een Britse soldaat op de Rijksweg in Horn, november 1944.

(07541) Een foto bij de bouw van huizen op de Maaslandstraat (1960).

(04282) De Rijksweg in Horn tijdens de oorlog.

(06411) De Jeugdraad van Elf (HOJ) op 5 februari 1976.

(07536) Familie Magnée vanuit New York in Horn (1981).

(05177) Een ontmoeting tussen een bisschop en een kapelaan.

(00360) Een foto van de bruiloft van Theodoor Huyben in 1903.

(08361) De eerste schoolverlatersdag van basisschool De Mussenberg naar Thorn (1992/1993).

(00546) Wiel Knops (1925-2013) en zus Mia Vervuurt-Knops (1927-2017) in een kersenboom nabij de Napoleonswg.

Pand Van Ratingen op de Molenweg (rond 1950).

Leden van voetbalclub KSV Horn in 1966.

(03443) Drie dames uit Horn op vakantie in Tirol, v.l.n.r. Tiel Seems (1898-1975), Anna Schreurs (1913-1977) en maria Paulij (1918-1989).

Lei Engelen (1915-1989), Lei vanne bekker, broodbezorger bij bakkerij Teeuwen.

(07736) Een trotse Bair Opbroek (1921-1974) bij zijn vrachtauto.

(05055) Beslissingswedstrijd Horn C1 - Heythuysen C1 van KSV Horn in Haelen op zaterdag 15 mei 1982. Eindstand 6-3. Horn werd kampioen.

(07935) Start nieuwbouw op de plaats van pand Cox op de Hoogstraat in 1974.

(10267) De Zeskamp op de Mussenberg (rond 1980).

(10407) De Gebroeders Dieck, trden veel op Bonte Avonden op.

(08444) Een klassenfoto van Basisschool 't Mozaiek met meester Peeters (1988-1989).

(00726) Het dienst afscheid in 1962 van Wiel Mevissen (1902-1979) als cantonnier en grafdelver van de gemeente Horn.

(04339) Broer en zus Vossen. Links Mina Timmermans-Vossen (1908-1971) en rechts Sef Vossen (1907-1979).

(0654)  Gertruda Hermina  Maria Giebels-Croughs (1911-2003) van de Hoogstraat.

(09784) De Heitjesweg in Horn (1970).

(00545) Melkboer Harrie van Ass met paard en wagen (rond 1970).

(10000) Een kunstwerk bij basisschool ‘De Wieken’ (1986).

(03091)Een klassenfoto uit 1989 van de Wieken.

(00535) De melkfabriek op de Dorpstraat naast 't Fuuspaedje. Het hekwerk van Brouwerij Huyben is nog te zien (1930).

(02098) Piet Spee, zijn moeder en enkele klanten in de winkel aan de Hoogstraat (rond 1950).

(00211) Misdienaars op de kerktrappen (omstreeks 1950).

(003640 Brouwerij Huyben in 1973.

(CRW_2556) Een foto van Peter Roumen vanaf de Beegderweg.

(06744) de kiosk op het Raadhuisplein in 1990.

 

(03552) Hoog water op de Beurik, Kerstmis 1993.

Een winters plaatje uit 2007 van Theo Peeters.

Zo zag Peter Roumen in 2012 De Kouk. 

 (0006772 EE) De opgeheven Harmonie Beatrix in 1986 (?)

(00997) Rechts Marieke Heuijerjans-Schreurs (1893-1972) en links Maria Helena Coolen-Janssen in de Steegstraat.
Op de achtergrond het huis van Meeuwissen (rond 1960).

 (11836) De heer Will Op de Ven (1911-1976), oprichter van ’t Blaedje.

(2018-12-13-11-44-004) Kleuterschool ’t Kwetternest na de brand in 1989.

 (08990) Een klas van juffrouw Louise bij ’t Kwetternest in 1985.

(05214) Het afbreken van de kerk in Horn gezien vanaf de Kerkstraat (1937).

(Horn11-000206) Het Schoolpad (’t Fuuspaedje) voor 2000.

(05284) Een foto vanaf de Huyben Bierbrouwerij (2000).

 (05178) Burgemeester Karel van Gerven neemt afscheid van Horn, september 1986.

(01592) Een onderonsje van mevrouw Stemkens met Mia Hölsgens-Mooren (1917-2003). 

 (Img_0073 in 2003) De al in 2005 afgebroken ‘flatjes’ bij de kerk.

(D04701a) Jan Smeets (1910-2007) legt de laatste hand aan het opknappen van de koperen haan van de St. Martinuskerk in Horn (1986).

(2019-02-20-10-02-002) Wie weet het nog? Jan Roumen, Jan van ’t lektris (1920-2003) aan het werk met de straatverlichting.

(Scan 508) De afgebroken smederij Teven op de Hoogstraat.

(06476) De oude dorpskern van Horn: v.l.n.r. smederij Teven, kolenhandel Teven, smederij Kiggen, de kerk en café Giebels (1937).

(09406) Horner Middenstandsvereniging vierde haar zilveren jubileum (1960).

(05225) Een voordracht bij het afscheid van Burgemeester Karel van Gerven in de Van Hornehal, september 1986.

(04874) Een foto genomen vanaf de Dorpstraat in 1969.

(00466) Pastoor Veltmans, pastoor van Horn van 1907-1916 en mevrouw Bovée met een van haar dochterjes voor de boerderij Bovée die stond op de plaats waar nu de ingang van de kerk is.

(09620) Een klas van ’t Kwetternest met juffrouw Parren.

(02124) Een ereboog op de Rijksweg ter ere van de intocht van het bruidspaar Robert Magnée en Pauline van Aefferden in 1907.

(09385) Drietal van Schutterij Sint Martinus wat het Oud Limburgs Schuttersfeest heeft gewonnen op 30 juni 1912 te Herkenbosch.

(L15509) Werkzaamheden nabij het kasteel (1926).

(00094) Bondscafé-restaurant ‘Tourisme’ op de hoek van de Rijksweg en de Napoleonseweg. Werd afgebroken in juni 1975.

Stimmungskapelle Die Rheinländer uit Horn (1971).

(02112) De opening van de Centra winkel op de Hoogstraat in 1956.

V.l.n.r: kapelaan Berkers, pastoor Cuijpers, mevrouw Nevels (de buurvrouw en oudste klant) en Piet Spee.

(02449) De binnenplaats van Kasteel Horn vóór de brand.

(08975) Nogmaals de Mariaschool, maar nu vlak voor de afbraak (1988).

(2019-12-11 P1140603) De afbraak van de Mariaschool in 1988.

(02294) De feestelijk versierde (oude)kerk van Horn in 1903 ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van Pastoor Veltmans.

(03074) De ambtswoning van oud burgemeester Derks, Huize Hestia, op de hoek Hoogstraat/Weergraaf.

(09541) Een foto uit 1954.

(09382) Een stukje Steegstraat (1938).

(04039) In de middag van 16 november 1944, nu 75 jaar geleden, stonden de Engelse bevrijders in de Dorpstraat waar ze een warm onthaal kregen.

(03774) In de morgen van 16 november 1944, nu 75 jaar geleden, werd de kerktoren door de Duitsers opgeblazen.

(02126) Een ereboog in de Dorpstraat ter ere van de intocht van het bruidspaar Robert Magnée en Pauline van Aefferden in 1907.

(09334) De Ruiterstraat in 1972.

(09390) Het personeel van Drukkerij Gebr. Timmermans in de Dorpstraat (1950). Na bijna 80 jaar is de drukkerij helemaal verdwenen uit de Dorpstraat.

(07073) Een schoolfoto van de eerste klas in 1953/1954 met meester Geraedts.

(09399) De 5e klas van de Mariaschool, schooljaar 1965-1966.

(00170) De beugelbaan bij Café Kessels, nu de Graaf van Horn, in 1925 die toen nog niet overdekt was. Op de voorgrond Thei Vermeulen.

(05213) De splitsing van de Hoogstraat en Oude Weerterweg.

(07583) De heer Lambert van Buggenum (1927-2012) stond bekend als ‘Lamb vanne bekker’ omdat hij van 1954 tot en met 1985 werkzaam is geweest bij bakkerij Teeuwen in de Dorpstraat.

(06713) Het bomen planten op het Van Horneplein tijdens boomplantdag op 10 april 1987.

(05223) St. Maartenshoop van ’t Dörp (1939).

(09635) De TP band in de jaren ’70.

(09604) De medeorganisatoren van het volleybaltoernooi aan de Keizer Frederikstraat en de Mussenberg (1983).

(09612) Een klasje van kleuterschool ’t Kwetternest.

(07582) De Avondwandelvierdaagse in 1975 waaraan een groot aantal wandelaars van alle leeftijden deelnam.

(09616) Klaar-over!

(09622) De tank die jarenlang op de Fransche Berg stond.

(00061) Lei Poels (1909-1978), paardenhandelaar, woonde op de Heythuyserweg.

(08820) Een team van de voetbalclub van Horn rond 1955.

(10595) Een huwelijksfoto van burgemeester Laurens Kirkels (1897-1960) met Hendrika van Herpt (1896-1948).

(10476) Een kaarttafel bij De Graaf van Horn (1990).

(10516) De installatie van waarnemend burgemeester Hulsbeck.

(11758) De inwijding van het Rochuskapelletje op de splitsing van de Kemp en de Broekstraat (1996).

(00195) Café Schreurs met Toon en Berta.

(04326) Een feestje ter gelegenheid van de emigratie van de familie Philipsen van de Kemp in 1959 of 1960.

.

(00571) De afbraak van de toren van de oude kerk (1937).

(01136) Deze foto is genomen vanaf de kerkdeur richting Dorpstraat in 1937. Het huis van de familie Ketels (waar nu het kiosk) staat is net afgebroken.

(07707) Wiel Opbroek (1911-1984) bij een van zijn vrachtauto’s.

(05762) Een klassenfoto van de V.G.L.O. in 1962.

(05889) De toren van de oude kerk in Horn (1936).

(00454) Zusters Dienaressen van de H.Geest in Horn poseren voor een foto. Het klooster werd in 1985 verkocht.

(00532) Thei Janssen (1933-2007), Theike vanne dorskas was werkzaam bij P. Kessels op de Posthuisweg.

(05511) Ruiterclub De Maasstreek op de Beegderweg (1946).

(00601) De inzegening van het voetbalveld aan de Beegderweg door pastoor Cuijpers (1937).

(03763) Johan Vervuurt (1891-1945), brievenbesteller in Horn, is één van de 7 (zeven!) personen die bij de kerkrazzia in Horn op 8 oktober 1944 is opgepakt en nooit meer is teruggekomen. Er werden 133 personen opgepakt.

(00642) Een bijeenkomst van de besturen van de gezamenlijke buurtverenigingen (rond 1960).

(03546) De boerderij van de familie Boumen op de Beurik (omstreeks 1950).

(05055) Beslissingswedstrijd Horn C 1- Hethuysen C1 van KSV Horn in Haelen op zaterdag 15 mei 1982. Eindstand 6-3. Horn werd kampioen.

(04104) Uitstapje van voetbalclub Hornia naar België (rond 1930).

(02031) Kolenhandel Fa. M. Barten (Teng Barten 1914-2003) op de Hoogstraat waar nu Cafetaria 't Dorp is.

(08780) Werkzaamheden rond het kasteel (1930)

(00425) Ooit was er in Horn nóg een kapel. Ze was toegewijd aan St, Antonius, de patroon van de verloren zaken. Ze lag ca. 200 meter noordelijk van het Sint-Jozefkapelletje (waar nu het zebrapad ligt), maar raakte in verval. De pastoor liet het Antoniusbeeld door de koster weghalen. Daardoor werd de toestand er niet beter op. De jeugd gebruikte het als een soort hangplek en uiteindelijk werd het afgebroken. Het Sint Antoniusbeeld ging verloren (foto 1935).

(00273) Jan Schreurs (1915-1988) aan het werk bij brouwerij Huyben.

(02070) Een team van KSV Horn in 1970. Staand v.l.n.r. Jan Geraedts, Ger Smeets, Wim Rijckx, Tjeu Knoups, Jac Rijkx, Frits Beulen en Bair Hamans. Zittend v.l.n.r.: Jos Theunissen, Peter Schreurs, Mart van Herten, Fer Maessen en Jos Smeets.

(03767) Op deze foto uit 1959 zien we van links naar rechts burgemeester Kirkels (burgemeester van 1933-1960), pastoor E. Hell (1958-1972), wethouder Th. Vermeulen en wethouder Chr. Peters.

(03514) De laatste rondgang van melkhandel Harrie van Ass door Horn (1973).

(00039) Een feestend gezelschap op het terras bij Barten in de Weerd.

(00934) Even poseren voor de fotograaf (rond 1930).

(01263) Een foto van de luxueuze inrichting van kasteel Horn voor de brand van 6 juli 1948.

(00970) De toenmalige bezetting van het Postbureau der Rijkspolitie te Hom in mei 1986.

(00580) De begrafenis van Robert Magnée in juli 1935, hier op de Wal.

(00669) De installatie van Mr. J. Daniëls als burgemeester van Horn (21 mei 1960). Op de foto Thei Vermeulen, mevrouw Daniëls, meneer Daniëls en Christje Peters.

(02828) Willem Hendrickx en zijn vrouw Leonie Timmermans met hun eenjarige zoon Ton in 1933.

(00877) Vroeger begeleidde de vroedvrouw het kind ten doop. De moeder lag immers nog in het kraambed. De foto is genomen enkele dagen na 5 september 1933. V.l.n.r.: Oma Geraedts, vroedvrouw Van Spanje, opa Caris en dopeling Laur Caris voor hun woning aan de Oude Weerterweg.

(00909) Als vroeger een ongeluk gebeurde kwam de burgemeester er bij zoals hier op de Napoleonsweg op 14 juni 1965.

(05688) Een uitstapje van de Jacinta’s rond 1960.

(08507) Opening Groene Kruis gebouw op de Daalakker op 22 juli 1956. Vlnr: burgemeester Kirkels, dokter Bartels en pastoor Cuypers.

(01908) Sjra Waeyen (1918-1976) runden samen met zijn vrouw Elly van 1950 tot 1975 een kruidenierszaak in de Dorpstraat.

(00277) Pierre Alers (1911-1995) met een bierkar bij Brouwerij Huyben.

(07218) Een stukje Steegstraat in 1942.

(06965) De Wal rond 1930. Waar nu het kiosk staat stond toen het huis van de familie Ketels.

Thei en Els Caris, voor ‘greunte’ en ‘het ophaole van söck’.

(06870) Leden van Schutterij St Martinus Horn tijdens een receptie van jubilarissen op Hornerheide (1979).

(09230) Een ansichtkaart uit 1920 van de molen van J.H. Nijs. Het huis van Van Herten stond er toen nog niet.

(00000c) Thei Vermeulen (1908-1983) en Peter Martinus Beulen, Beule Tinus (1891-1973). Wat hebben deze twee personen gemeen?

(07507) De bouw van de kerk in 1936.

(00326) De legtanks voor het gemeentehuis in Roermond. Brouwer Th. Huyben, maar vooral Louis Huyben starten met het lageren van het bier. "Oos Lowie meukt os baedelerm" uitspraak door brouwer Th. Huyben, bij de moderne aanpak van zijn zoon Louis (1922).

(00000a) ‘De juffrouw van de bekker en de bekker’, Helena Teeuwen-Hermans (1914-1984) en Christiaan Teeuwen (1914-1984). Zij runden een bakkerszaak op de Dorpstraat.

(00000) De opening van het zebrapad op de Mussenberg met de wethouders Van Horne en Walraven.

(10305) De klas van meester Reijnders van Basisschool De Wieken (rond 1987).

(00424) Het oude St. Jozefkapelletje. In 1967 werd het afgebroken en in 1987 achter de lindeboom (die ca. 360 jaar oud is) herbouwd.

(03448) Op 13 september 1984 is aan de heer Willem van de Boel de erepenning der gemeente Horn in zilver uitgereikt wegens zeer belangrijke verdiensten bewezen in het belang van de gemeente Horn.

(00445) Een foto van 7 juli 1935 van de sloop van de waterstaatskerk van Horn uit 1838.

(00329) De trots van Brouwerij Huyben, hier op het Stationsplein in Roermond.

(03749) Het echtpaar Paul en Toos Meeuwissen in hun tuin in de Steegstraat (1985).

(00471) Lighal voor dames-patiënten bij een der paviljoens in Sanatorium Hornerheide (1927).

(09693) Het uitgraven van het Lateraalkanaal Linne-Buggenum (geopend in 1972).

(00133) Café ’t Kelderke in de Dorpstraat begin jaren 50, vóór de verbouwing.

(02924) Een klassenfoto van lang geleden.

(00583) De bouw van de huidige kerk in Horn (1926)

(01629) Leden van Kerkkoor St. Martinus (jaren ’60)

(07538) De Maaslandstraat in wording (1960)

(04224) Een portret van de familie Stemkens-Rijks uit de Steegstraat (1898). Links Gertruda Hubertina (Truus), die later trouwde met Lemmen, de vader van Teng Lemmen. Rechts van het ouderlijk paar staat Maria Catharina (Sjtamme Katrien), die later trouwde met Theodoor Schreurs (Fäös Duuer). Zij zijn in de Steegstraat blijven wonen.

(07569) Peuterspeelzaal Hummelkeshof met juffrouw Nelly in mei 1988

(00508) De vrijwillige brandweer van Horn is hier met haar materieel uitgerukt om een hevige brand te blussen op Casquettenhof in 1932.

(05920) De bouw van Restaurant De Postkoets (1961)

(00000) Een klas van juffrouw Valentijn en meester Paul bij BS De Wieken (1989)

(00053) Bet zit gezellig op het terras (aan de Rijksweg) tussen de mannen die een biertje komen drinken.

(06353) Het kinderkoortje van Parochie St. Martinus o.l.v. Theo Peeters (1976).

(01830) Optocht van Kindervakantiewerk op de Hoogstraat/Weergraaf in 1987 met op de achtergrond Smederij Teven.

(05387) Een jeugdteam van voetbalvereniging KSV Horn (rond 1960)

(00001) Een gedwongen Communiefoto in de Gaard bij het kasteel (1933)

(01042) Een winnend team van Handbalvereniging Be Fair met als trainer/coach Ben Deckers (rond 1966).

(04374)Een team van Handboogvereniging Wilhelmina in actie (eind jaren ’60)

(04362) Een gezellig samenzijn van buurtbewoners bij familie Timmermans op ‘t Inj (Eindstraat) in 1956.

(07504) Kandidaten van lijst 2 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 31 mei 1978 in Horn.

(06714) Het bomen planten op het Van Horneplein tijdens boomplantdag op 10 april 1987.

(10413) De verdwenen splitsing Napoleonsweg/Rijksweg in 1975. Rechts Bondscafé Restaurant 'Tourisme' van Cor Opbroek.

(07977) Zwemmen in de Heelderpeel (1956)

(10363) Het bestuur van de Limburgse Vrouwenbond, de voorloper van ZijActief (1991)

(05799) Hooitijd in 1941

(02043) Een uitstapje naar het Missiehuis in Steyl (1960/62)

(06508) Versieringen voor de Sacramentsprocessie op de Hoogstraat.

(02063) De Dorpstraat rond 1930, links pand Huyben met daarachter Sjang Janssen, fietsenmaker en tevens privéchauffeur van Huyben. Rechts de smederij van Teven en het huis van Oyen en Kaelen. In het midden staat het oude gemeentehuis, later lagere school. De jongen op de foto is Lei Oyen van de Beurik.

(06278) Boer Hendrickx met zijn eerste zelfbinder bezig met het maaien van rogge nabij de Haelerweg ca 1930.

(04724) De barakken die gebouwd zijn om Nederlandse militairen onderdak te geven in het begin van de oorlog 40-45. Deze bevonden zich op de plaats waar nu de bejaardenwoningen liggen aan de Maaslandstraat. Toen de Duitse soldaten kwamen, zijn de Nederlandse soldaten vertrokken.

(02969) Sacramentsprocessie, onder de hemel Pastoor E. Hell met monstrans.

(03677) Een damesteam van Handbalvereniging Be Fair rond 1963.

(04717) Een blokfluitklasje onder leiding van Hennie Grubben uit 1967.

(03866) Een groepsfoto gemaakt voor het kiosk in 1966.

(03191) Amusementsorkest de Comedian Troubabours uit de jaren 50 met v.l.n.r.: Wulm Rijkx, Koos van Uden, Frans Hochstenbach, Bair Rijkx (drums), Mathieu Rijkx en Jac Puts.

(03090) Een klas van Basisschool De Wieken uit 1989

In 1950 werd te Asenray het O.L.S. gewonnen door een zestal van Schutterij St. Martinus uit Horn, v.l.n.r. : Chris Peters, Sjaek van Herten, Pierke Schreurs, Willem Schreurs, Willem Saas en Pierre Engelen

(00826) De ruiterclub van Horn met rechts politie Janssen, hier in de Kerkstraat (Pastoearssträötje) bij de intocht van neomist Leo Kirkels (1957).

(00428) Het kruis met drie grote (verdwenen) knotwilgen nabij het kerkhof.

(01168) Enkele leden van Beugelvereniging De Vriendenkring na een geslaagd toernooi bij Café Kessels (1963).

(03234) In 1938 werd het gemeentelijk sportpark geopend aan de Beegderweg. De voetbalclub speelde tegen een club uit Eindhoven en verloor.

(01246) Het fluitercorps van Schutterij Sint Martinus met tambour-maître Mich Colbers, hier in de Kerkstraat (Pastoearssträötje) bij de intocht van neomist Leo Kirkels (1957).

(02034) In 1945 nam Sjeng Caris (1918-1990) de fietsenwinkel in de Dorpstraat over van Jean Janssen. In 1955 verhuisde hij naar het pand Dorpstraat 8, waar hij op 17 augustus 1963 zijn vernieuwde zaak opende. In 1984 nam zijn zoon Rob de zaak over.

(03702) Meester Peeters met de zesde klas van de Mariaschool in 1985.

(0361) Een ansichtkaart van het kruis op de Hoogstraat met op de achtergrond kleuterschool Het Kwetternest (1963).

(02041) Het Electro-Installatiebedrijf van Louis Vogels (1912-1978) op de Wal.

(01931) Zuster Palmeria met haar klas van de kleuterschool op de speelplaats aan de Dorpstraat (1958/59).

(07620) De heren 1 van volleybalclub VC Horn, seizoen 1977-1978. Ze werden kampioen in de 2e klasse.

(01898) Het Aral tankstation van Piet Pouls (1985)

(01604) Het Kerkelijk zangkoor St. Martinus Horn in 1967

(01892) In het pand Dorpstraat 3, waar voorheen de woningsinrichtingwinkel van Piet Lemmen was gevestigd, hadden Sjeng en To Teven-Janssen van 1958-1975 een winkel in verf, behang, glas, speelgoed, souvenirs, snoep en seizoensartikelen (1963).

(02900) Werkzaamheden bij de ingang van Kasteel Horn (1929)

(01076) Giel Spijkers (links) en Thei Levels (rechts) zijn druk doende de korenschoven op een kar te laden (eind jaren vijftig).

(01671) Een luchtfoto van Kasteel Horn van voor de brand in 1948.

(03364) De sacramentsprocessie trekt over de Haelerweg (1960).

(01883) Wiel Veugelers had van 1953 tot 2002 een schoenhandel met een reparatiewerkplaats, eerst op het Schoolpad (Fuuspaedje) en daarna op de hoek Hoogstraat/Schoolstraat.

(02317) Een ansichtkaart van de Dorpstraat in 1920.

(02099) Piet Spee (1926-2011) voor zijn winkel samen met zijn moeder Dora Spee-Jacobs (1884-1956) in 1950.

(02037) Het schildersbbedrijf van Jac en Bertha Claessen-Hanssen dat zij runden van 1952 tot 1993. Het pand uit 1756 is bijna het oudste pand van Horn.

(02086) Wiel Eenens (1934-1982), garde-chasse (jachtopzichter) van het kasteel van 1962 tot 1980 en Sjeng Alers (1903-1973), lange tijd werkzaam geweest in de bossen van het kasteel en aan de Heelderpeel.

(02903) De tiendschuur, remise en Galei bij het kasteel. De remise wordt zo genoemd omdat vroeger de koetsen daarin gestald werden (1929).

(00974) Schoolfoto van de 2e en 3e klas in 1955 van meester Wim Oyen

(04045) Een voetbalteam van KSV Horn uit 1955. Zittend v.l.n.r.: René Schreurs, Theo Janssen, Jo Janssen, Har Meeuwisen en Herman Schreurs. Staand v.l.n.r.: Herman Smeets, Piet Schreurs, Bair Meevissen, Ton Beulen, Giel de Kunder en Frits Knoops

(02388) Zuster Herica (de ziekenzuster) aan het werk voor het Groene Kruis in 1960.

(00794) De opening van het kleedlokaal van KSV op 13 september 1964.

v.l.n.r. mevr. Daniëls, Wim Schreurs, Pastoor Hell, Burgemeester Daniëls, Jac Daemen, Frits Knoops en Mart van Herten

(03491) Harmonie De Drie Horens maakt een wandeling door Horn, hier op de Rijksweg (1946/1947).

(02029) In 1938 begonnen Teng en Mia Barten-Waeyen een levensmiddelenzaak in de Dorpstraat. In 1949 werd die overgenomen door Sjra en Elly Waeyen-Kessels, die er tot 1976 een Sparwinkel hadden.

(01543) De bouw van de oude bierbrouwerij ‘De Kroon’ aan de Dorpstraat (1896)

(01222) Een klas van kleuterschool ‘t Kwetternest in 1980.

(04126) Ton Smeets (1919-1971) van de Hoogstraat met enkele passagiers voor zijn taxi.

(02913) Pierre Hochstenbach (1899-1961) was garde-chasse (jachtopzichter) van het kasteel van 1933 tot 1961.

(03433) Huis Timmermans in de Steegstraat voordat er ook een drukkerij was. Voor het raam met hond Catharina Mevissen, dienstbode bij P. Timmermans, foto van voor 1930.

(00000) In 1911 verkocht Robert Magnée deze enorme Canada-boomstam aan de firma Geraedts uit Swalmen. Omdat de doorsnede van de boom meer dan 2 meter was kon deze niet met de malle-jan vervoerd worden.

(00677) De installatie van Mr. J. Daniels als burgemeester van Horn (21-5-1960). Op de foto mevrouw Daniels, burgemeester J. Daniels en wethouder Th. Vermeulen.

(02901) De toegangspoort van Kasteel Horn (1929).

(00832) Op de foto staat het personeel van de St.Josefschool met daarbij het hoofd van de St.Martinusschool voor VGLO (eind jaren ‘40).

(00493) Een ansichtkaart van de binnenplaats van Kasteel Horn (en die man met een sigaret is Piet Spee).

(00004) Een foto genomen t.g.v. de Plechtige Communie van de zevende klas (1945).

(00409) Het rustaltaar bij “Linsseboer’ op de hoek Hoogstraat / Steegstraat (1930).

(09524) De bouw van de nieuwe kerk in 1936

(01137) Een klassenfoto uit 1958 met op de achtergrond de Weergraaf en de twee molens.

(00205) Een team van handbalclub Be Fair in de jaren 60.

 

(00221) Een gedeelte van het interieur van Brouwerij Huyben (1960).

(N02016) Een foto vanuit een luchtballon in 2009.

(01503) Een stukje Steegstraat in 1929.

Naar boven