Buurtvereniging "St. Rochusput".

Het is honderdtweejaar gelden dat de eerste buurtvereniging in Horn, de "Rochusput" is opgericht.
Het honderdjarig jubileum zou twee jaar leden herdacht worden maar de corona-epidemie stak daar een stokje voor. Dat is wel heel toepasselijk voor een buurtvereniging die genoemd is naar een heilige die eeuwenlang ingeschakeld is om epidemies te bestrijden.
Sint Rochus werd tweede patroon van de Martinusparochie na een succesvolle actie van Rochus in 1880 bij een epidemie in Horn.
Wie Sint Rochus was en waarom hij de patroon van de "put van het brook" werd zal onderdeel zijn van het verhaal dat Adelin Remy zal vertellen over de honderdjarige put.
Ook de oprichters van de put worden in het zonnetje gezet en dan vooral de eerste voorzitter die maar liefst 45 jaar en meet veel verve op zijn post bleef.
Adelin zal ook de volgende vaak lang zittende maar actieve voorzitters van de put aan u voorstellen en laten zien in welke activiteiten de Rochusput van het brook uitblonk en nog steeds uitblinkt. Adelin zal laten zien waar de "put" precies ligt en hoe de put zich tot op vandaag inspant om het erfgoed van de put te bewaren en te beschermen.
Een leuke avond voor de bewoners van "het brook" maar ook voor Hornenaren van andere putten die veel zullen herkennen van wat er ook in hun put gebeurde en gebeurt.
Naar boven