Horn 1971 - 1990

2019 12 11 VGLO school Graafschap Hornestraat in aanbouw 19612019 12 11 Afbraak Mariaschool 1988
VGLO-school Graafschap Hornestraat in aanbouw (1961)                                                      Afbraak Mariaschool (1988)

 

HORN - Adelin Remy geeft op woensdag 11 december een lezing over de geschiedenis van Horn tussen 1971 en 1990 zoals hij die meemaakte als vrijgezel, jonggehuwde en vader. Hij vertelt waarom hij vanuit het verre Leuven (B) in Horn terecht kwam en wat de overgang van de grote bruisende studentenstad naar een klein woondorp voor hem betekende.

Adelin Remy, bestuurslid van Heemkundevereniging Horn, schetst de uitbreidingsplannen en de groei van Horn sinds 1971. Hij bespreekt onder meer waar woningen zijn gebouwd, welke voorzieningen er waren en welke er in die periode zijn gekomen. Welke clubs waren er en welke moesten nog opgericht worden. Hoe was het gesteld met de scholen, wat werd nieuw gebouwd, welke werden afgebroken. Maar ook gebeurtenissen komen uitvoerig aan bod zoals de molenfeesten en de invloed hiervan op de integratie van buitenstaanders in Horn. Vele foto’s uit die tijd ondersteunen zijn verhaal.

De lezing geeft een nieuw en een tot nu toe nog niet verteld verhaal over de geschiedenis van Horn in die tijd. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar wat je doet bepaalt of je een ‘Häörder’ bent.

De lezing vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50. Organisatie Heemkundevereniging Horn.

Presentatie Heemkundekalender Horn 2020

   07620 feb 640x464       02600 mrt
   De heren 1 van volleybalclub VC Horn, seizoen 1977-1978.                     De voetbalclub van Horn (1933).
 

Op woensdag 6 november wordt in de aula van basisschool De Mussenberg de kalender 2020 van Heemkundevereniging Horn gepresenteerd.

Har Sillen geeft uitleg over de totstandkoming van de kalender. Met boeiende achtergrondverhalen, ondersteund door fraaie beelden, geeft hij per maand een toelichting. Het thema van de kalender is ‘Verenigingen uit Horn’.

Ieder lid ontvangt een kalender of één exemplaar per gezinslidmaatschap. De kalender is die avond ook te koop voor € 4,00 per stuk en vanaf 7 november bij Supermarkt Ruud & Sylvia Vermeulen, Rijksweg 20, Horn.

Aanvang 20.00 uur. Ingang via de speelplaats Gravin Annastraat. Gratis entree.

Tentoonstelling Heemkundevereniging Horn op 20 oktober

 2019 10 07 Horn 1  kwartierstaat2 

    Voorbeeld van een kwartierstaat.

De heemkundevereniging bestaat 12,5 jaar. Ter gelegenheid van dit koperen jubileum is er een tentoonstelling op zondag 20 oktober in de aula van basisschool De Mussenberg. Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur laat de vereniging zien wat zij in de afgelopen jaren heeft gedaan en kunt u kennis maken met de vereniging en haar vele activiteiten.

Daarnaast demonstreren enkele leden op welke wijze bidprentjes kunnen worden geraadpleegd. Brengt u gegevens mee van uw ouders en grootouders, bijvoorbeeld een trouwboekje, dan wordt hiervan een kwartierstaat samengesteld, een genealogisch overzicht van alle voorouders van een bepaald persoon. Op een groot tv-scherm worden doorlopend foto’s uit Horn getoond. Er is een boekenverkoop met speciale aanbiedingen.

De entree is gratis.

125 jaar Handboogvereniging Wilhelmina Horn

2019 10 02 oudste foto uit 1894 kl   2019 10 02 P1190455 Kampioensteam 1971 kl

Handboogvereniging Wilhelmina Horn in 1894.                                                     Het kampioensteam in 1971.                                                  

 

Adelin Remy geeft op woensdag 2 oktober een lezing over de geschiedenis van Handboogvereniging Wilhelmina Horn die 125 jaar bestaat. Hij vertelt niet alleen over de vereniging maar ook over de betekenis van de handboogsport in Horn en omgeving.

Handboogvereniging Wilhelmina is opgericht op 1 augustus 1894 en is daarmee een van de oudste verenigingen in Horn. Adelin Remy, bestuurslid van Heemkundevereniging Horn, vertelt over wat er thans nog bekend is van de vereniging, welke handboogverenigingen in onze omgeving voor én na Wilhelmina werden opgericht en welke daarvan nog bestaan. Aan de orde komt eveneens van welke bonden Wilhelmina in de loop der jaren lid is geweest en hoe de voorzitters van Wilhelmina in deze bonden een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook de rol van de families Magnée en Huyben wordt besproken alsmede de situatie in de Tweede Wereldoorlog.

Uit archiefonderzoek zijn door de spreker verrassende ontdekkingen gedaan. Via een zoektocht bij handboogverenigingen in de directe omgeving is een beeld ontstaan van de vele handboogfeesten die er in Horn zijn geweest in de afgelopen 125 jaar. Uit oude krantenartikelen is een goed beeld ontstaan van de sfeer binnen de vereniging en van de tocht langs de verschillende locaties van ‘den doel’ en van de achtereenvolgende doelhouders.

In de lezing zal ook aandacht worden besteed aan de Horner sporter Steve Wijler die momenteel bij de wereldtop hoort én hele grote kansen maakt om als handboogschutter deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokyo in 2020.

De lezing vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50.

Gevolgen Eerste Wereldoorlog voor Midden-Limburg

2019 09 04 Foto Jos Henckens    01616 Piet Mooren uit Horn circa 1914jpg    

Jos Henckens.                                                                                Piet Mooren uit Horn (circa 1914).

00918 Militairen in opleiding met op de bovenste rij staand derde van rechts Michiel Houtackers uit Horn 1914jpg

Militairen in opleiding met op de bovenste rij staand derde van rechts Michiel Houtackers uit Horn (1914).

04083 Foto uit de Eerste Wereldoorlog met Martinus Beulen uit Horn circa 1914jpg

Foto uit de Eerste Wereldoorlog met Martinus Beulen uit Horn (circa 1914).

Michiel Houtackers uit Horn circa 1914

Michiel Houtackers uit Horn (circa 1914).

Jos Henckens uit Oudsbergen (B) houdt op woensdag 4 september een lezing over de ‘Groote Oorlog’ waarbij hij onder meer vertelt over de bezette gebieden in Midden-Limburg.

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) staat in ons geheugen gegrift als de ‘Groote Oorlog’. Waarom spreken we van een wereldoorlog? Door welke dieperliggende oorzaken en mechanismen kwam deze oorlog op gang? Op welke wijze werd de oorlog gevoerd? Liep dit dramatisch verhaal af met de opluchting van de wapenstilstand in 1918?

Jos Henckens, afgestudeerd in de Moderne Geschiedenis aan de Universiteit Leuven, leraar geschiedenis aan het Koninklijk Atheneum te Overpelt en tevens voorzitter van de Pater Sangerskring (Heemkundekring) in Maaseik, beantwoordt deze en andere vragen en geeft uitleg hoe Belgisch- en Nederlands-Limburg door deze oorlog werden geraakt.

Hoewel Nederland zijn neutraliteit wist te waarborgen ondervond ons land, en zeker de grensprovincie Limburg, toch de ingrijpende gevolgen van de oorlog, zoals de mobilisatie van het Nederlandse leger, de vele Belgische vluchtelingen, de draadversperring aan de Belgische grens die onder elektrische hoogspanning werd gebracht en de terugtrekkende Duitse soldaten na de wapenstilstand op 11 november 1918. In Belgisch-Limburg was er onrust en verdriet om de (gesneuvelde) jongens aan het front, de Duitse bezetting en bestuur, gedwongen tewerkstelling in Duitsland, schaarste en stijgende prijzen.

Jos Henckens doet in woord en beeld verslag van de ‘Groote Oorlog’ die niet geheel onopgemerkt aan ons land is voorbijgegaan en die zo rampzalig verliep voor onze naaste buren.

De lezing vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50.

10 jaar Kroedwès Horn

2019 08 18 A4 Z06 2015 kroedwes CD 3       2019 08 18 A4 Z07 2016 kroedwesversiering       2019 08 18 A4 Z07 2012 kroedwesversiering

10 jaar Kroedwès Horn

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Heemkundevereniging Horn een oud gebruik in Horn weer heeft opgepakt te weten het zegenen van de kroedwès. Leden van de werkgroep kroedwès zijn ook dit jaar op zoek gegaan naar kruiden en gewassen die nodig zijn voor het maken van de ‘kroedwès’.

In de H. Mis op 18 augustus wordt het Hoogfeest van Maria Tenhemel-opneming gevierd. Een oud gebruik was het zegenen van een boeket met veldgewassen en kruiden. Dit gebruik is bekend vanaf de tiende eeuw. In het Limburgs dialect wordt dit boeket aangeduid als de ‘kroedwès’. De kroedwès beschermt, volgens de overlevering, tegen allerlei soorten onheil, zoals de oogst tegen ongedierte en huis en haard tegen blikseminslagen. Tijdens de feestelijke viering wordt speciaal aandacht besteed aan het jubileum. De kerk wordt extra versierd en er worden foto’s getoond van tien jaar kroedwès.

De kroedwès wordt als volgt samengesteld:

Twee graansoorten: weit (tarwe) en koren (rogge), een walnotenblad, twee onheilwerende kruiden te weten wilgenroosje (of alsum) en koninginnekruid, twee geneeskrachtige kruiden zijnde boerenwormkruid en duizendblad (of kamille).

Door de dames van de werkgroep worden op zaterdag 17 augustus vanaf 9.00 uur in het verenigingslokaal in basisschool De Mussenberg boeketten gemaakt. Leden kunnen een kijkje komen nemen. Ingang via de Mussenberg, naast het speelveldje.

U bent allen van harte welkom op zondag 18 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk. De kroedwès wordt in de kerk gezegend en uitgedeeld. Voor personen uit Horn die ziek of slecht ter been zijn, en die deze dienst niet kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid om een kroedwès te reserveren. U kunt dit doorgeven aan Christien Dings, tel. 58 23 19. Er wordt dan een boeketje voor u gereserveerd.31 7 2018 21 25 kroedwes  

 

 

Lezing: Kroedwès en De ganse Santekraom

2019 07 03 foto krantenartikel kroedwes 2010 Jeroen Kuit   2019 07 03 kerk Horn kroedwès 2010 kl2

De dames van de werkgroep kroedwès tien jaar geleden.                                                           De eerste kruidenbosjes in 2010.

 

Annie Schreuders-Derks van het Volkskundig Bureau NostalNu uit Susteren geeft op woensdag 3 juli een lezing over de kroedwès en andere onderwerpen uit de Limburgse cultuurgeschiedenis.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de heemkundevereniging een oud gebruik in Horn weer heeft opgepakt te weten het zegenen van de kroedwès. In de lezing zal Annie Schreuders-Derks uitleg geven over de betekenis van een oeroude traditie om op of rond 15 augustus (Maria ten Hemelopneming) een flinke bos kruiden mee naar de kerk te nemen en deze te laten zegenen. Het boeket wordt thuis opgehangen. Het zou tegen alle soorten ziekten en onheil beschermen. Maar hoe zit dat nou precies met die kroedwès? Nu op veel plaatsen deze traditie weer is opgepakt, is het interessant hier meer van te weten. Zij geeft inzicht in de geloofswereld van ons en onze voorouders rond de rituelen op Maria Hemelvaart. Ook vertelt zij over andere onderwerpen uit de Limburgse volkscultuur, de geschiedenis van alledag, herkenbaar voor velen, interessant voor iedereen.

Annie was tot 2011 directrice van het Museum van de Vrouw in Echt. Ook heeft zij de vierdelige serie ‘De hele santenkraam’ geschreven die elk één seizoen behandelt. Hierin zijn verhalen en illustraties over onder meer (bij)geloof, gebruiken, heiligen, tradities en weerspreuken opgenomen die voor een groot deel de ziel van Limburg vormen.

Op deze avond is ook een kleine tentoonstelling ingericht over tien jaar kroedwès in Horn.

De lezing vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50.

Uitstapje Huis Doorn op 11 juli

2019 05 24 Museum Huis Doorn    2019 05 24 rookkamer

Museum Huis Doorn                                                                                                 Rookkamer

 

Het uitstapje gaat dit jaar naar Doorn. Schitterend gelegen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt het prachtige landgoed Huis Doorn. Hier wordt een bezoek gebracht aan Museum Huis Doorn en aan het Paviljoen.

Huis Doorn dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse keizer Wilhelm ll die in 1919 het landgoed koopt en er tot zijn overlijden in 1941 heeft gewoond. De inrichting van Huis Doorn is afkomstig uit paleizen in Berlijn en Potsdam. De oorspronkelijke inrichting met schitterende meubels, schilderijen, zilveren objecten en tapijten is nog helemaal intact en geeft een authentiek beeld van internationaal vorstelijk wonen.

In het Paviljoen op het landgoed bezoeken we de tentoonstelling ‘Tusschen twee vuren’ over de geschiedenis van Nederland in de Eerste Wereldoorlog. De dag wordt afgesloten op het terras van ‘De Oranjerie’.

Programma

09.00 uur: Vertrek per touringcar vanaf het Van Horneplein.

10.30 uur: Koffie / thee en een stukje taart bij Restaurant Hajé in Nieuwegein.

12.00 uur: Rondleiding in Museum Huis Doorn.

13.30 uur: Lunch in De Oranjerie.

14.30 uur: Bezoek aan het Paviljoen.

15.30 uur: Bezichtiging park met rozentuin en mausoleum en nazit in De Oranjerie.

17.00 uur: Vertrek naar Horn.

19.00 uur: Aankomst Van Horneplein.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage per deelnemend lid bedraagt € 32,50. Inbegrepen zijn kosten vervoer naar Huis Doorn, entree Museum en Paviljoen, gidsen, koffie/thee met taart, lunch met één non-alcoholisch drankje en twee consumpties tijdens de nazit.

Opgave

Alle leden hebben een opgave-formulier ontvangen. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 16 juni. Deelname op volgorde van aanmelding. VOL = VOL!

100 jaar Harmonie De Drie Horens

2019 05 08 De eerste foto Fanfare De Drie Horens 19212019 05 08 harmonie 2019

De eerste foto Fanfare De Drie Horens.                                                       Harmonie De Drie Horens 2019.  

 

Theo Peeters uit Horn geeft op woensdag 8 mei een lezing over de 100-jarige geschiedenis van Harmonie De Drie Horens. Ook geeft hij een toelichting op de totstandkoming van het jubileumboek.

Reeds in 1918 werd het initiatief genomen tot de oprichting van een muziekgezelschap in Horn. De statuten werden op 16 januari 1919 koninklijk goedgekeurd en daarmee was de vereniging officieel opgericht. Vanaf die datum bestaat de vereniging als fanfare, die in 1937 is omgezet in een harmonie.

De vereniging kent een rijke historie die sterk verbonden is met het kasteel van Horn en met de familie Magnée. Op deze historische plek is het muziekgezelschap ontstaan, mede door de initiatieven van drie notabelen uit die tijd: de heer Robert Magnée, burgemeester André Derkx en pastoor Emanuel Klinkum.

De beginjaren moeten heel moeizaam zijn verlopen, want bijzondere muzikale resultaten kon de fanfare in die jaren nog niet optekenen. Een van de eerste optredens was op de binnenplaats van het kasteel bij een bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik aan de familie Magnée in 1919. De fanfare verzorgde een serenade, hetgeen er toe leidde dat de prins een vaandel schonk. Het bijzondere vaandel is dé trots van de vereniging en siert al 100 jaar de vele optredens.

In de lezing vertelt Theo Peeters over de historische ontwikkelingen van één van de oudste verenigingen van Horn, over de muzikale, sociale en maatschappelijke rol in de Hornse gemeenschap. Hij laat vele documenten, krantenartikelen en foto’s zien om het verhaal te verlevendigen.

Op deze avond is ook het jubileumboek ‘100 jaar Harmonie De Drie Horens’ te koop. Het rijk geïllustreerd boekwerk, bestaande uit 144 pagina's over de geschiedenis van de vereniging, kost € 25,-.

De lezing vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50.

Wandeling Neeritter op woensdag 5 juni

2019 Lambertuskerk      2019 Pastorieke Neeritter

St. Lambertuskerk, Neeritter.                                                                                                                       't Pastorieke, Neeritter.

 

Wandeling Neeritter op woensdag 5 juni

Op woensdag 5 juni wordt een bezoek gebracht aan Neeritter. Om 18.45 uur start een 1,5 uur durende rondleiding door deskundige gidsen. De wandelroute voert langs vierentwintig rijksmonumenten en vijf gemeentelijke monumenten van Neeritter, over de wal rond Neeritter en vervolgens naar het kasteel Borgitter, net over de grens in België. De gidsen vertellen over de historie van het dorp en zijn bewoners, de rol van de wal als verdediging tijdens en ook na de Tachtigjarige Oorlog, en de geschiedenis van kasteel Borgitter en omringende landerijen.

Deelnemers

Aan de wandeling kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding en alleen voor leden.

Nazit

Na de wandeling gaan we onder het genot van een kopje koffie/thee met een stukje vlaai napraten bij ’t Pastorieke Neeritter, Driessensstraat 24. De voormalige pastorie is een rijksmonument dat modern is ingericht, waarbij klassieke details zo veel mogelijk bewaard zijn gebleven. Leden die niet (kunnen) deelnemen aan de wandeling zijn vanaf 20.30 uur hier ook welkom. Na de koffie/thee is er de mogelijkheid om een drankje te nuttigen.

Kosten

Aan de rondleiding en koffie/thee met vlaai zijn geen kosten verbonden. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Eigen gelegenheid

U dient op eigen gelegenheid naar Neeritter te gaan. Parkeren is onder meer mogelijk op het Krekelbergplein, gelegen ongeveer 200 meter vanaf ’t Pastorieke Neeritter. Wellicht kunt u met iemand mee rijden.

Opgave wandeling met nazit of alléén nazit

Voor opgave wandeling geldt VOL = VOL. Voor de nazit zijn alle leden welkom.

Kransen maken voor wegkruisen

12 april

2019 04 12 IMG 4967 Haelerweg kl     2019 04 12 IMG 4963 rotonde kl     2019 04 12 IMG 4966 Hoogstraat kl

Haelerweg kerkhof                                                          Rotonde Rijksweg                                                       Hoogstraat

Enkele dames van de heemkundevereniging maken voor het twaalfde achtereenvolgende jaar kransen van coniferengroen voor de drie wegkruisen die Horn rijk is. De kransen worden gemaakt op vrijdag 12 april vanaf 9.00 uur in ons lokaal in basisschool De Mussenberg.

Leden en niet-leden zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen hoe een en ander in zijn werk gaat en/of om mee te helpen.

Presentatie kroniek 2018

2019 04 03 omslagkroniek 2018 vraagteken Kopie

Op woensdag 3 april wordt de Kroniek Horn 2018 gepresenteerd.

De werkgroep kroniek is er ook in het kalenderjaar 2018 in geslaagd de culturele en sociale gebeurtenissen die in Horn plaats vonden, zo veel mogelijk te verzamelen. Mede dank zij de inbreng van diverse dorpsgenoten en verenigingen is de kroniek vollediger dan in de voorgaande jaren. Har Sillen geeft een toelichting op de kroniek die is samengesteld door Jan Claessen, Mia Dings, Betsy Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans.

                       2019 04 03 foto Frits Criens

Na de pauze zal Frits Criens enkele van zijn columns voordragen.

Frits Criens, stadsdichter van de gemeente Leudal, heeft verschillende light-verse gedichten op zijn naam staan. Veel van zijn verzen zijn opgenomen in verzamelbundels, kalenders en bloemlezingen. Criens heeft een eigen, zeer herkenbare stijl die ook in zijn columns tot uitdrukking komt. Wekelijks is de ‘Column van de Waek’ op zijn website te lezen.

Na afloop kunnen de plakboeken worden ingezien waarin artikelen, foto’s en krantenknipsels zijn opgenomen, die de basis hebben gevormd voor de kroniek 2018.

De kroniek is die avond ook te koop en kost voor leden € 4,50. Niet-leden betalen € 8,50.

De presentatie van de kroniek vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Gratis entree.

Lezing: What's in a name?

2019 03 13 portret William Shakespeare

Portret: William Shakespeare

Jac Wijnands uit Horn geeft op woensdag 13 maart een lezing over de geschiedenis van onze voor- en achternamen. Beroemd is de uitspraak van William Shakespeare: ‘What’s in a name?’, een uitdrukking die zoveel betekent als: ‘het gaat er niet om hoe je heet, maar om wie je bent’.

Jac Wijnands, lid van Heemkundevereniging Horn, bespreekt het nut en de betekenis van namen. Voorwerpen hebben een naam, maar ook mensen hebben een naam gekregen of zelf bedacht. Hoe zijn namen in de loop van de tijd ontstaan en hoe hebben deze zich ontwikkeld?

De meeste voornamen zijn eeuwenoud en hebben hun oorspronkelijke betekenis allang verloren. Sommige namen zijn Germaans, een oude taal waaruit onder meer het Nederlands ontstaan is. Veel voornamen komen uit het Hebreeuws, Grieks en Latijn – de talen van de bijbel. Het zijn dan ook namen die samen met het christendom hier zijn ingevoerd. Vooral heiligen zijn erg belangrijk geweest voor de populariteit van een voornaam. Ook de namen die tegenwoordig veel gegeven worden, zijn vaak verbonden met het christendom.

Vóór 1799 waren achternamen niet gebruikelijk in Nederland. Ze kwamen eigenlijk alleen officieel voor bij edelen omdat het voor hen belangrijk was hun afstamming via hun naam vast te leggen. Om duidelijkheid en eenheid in het systeem van familienamen te krijgen, werd in de tijd van de Franse overheersing (1799-1815) besloten over te gaan op een systeem van achternamen. Iedereen die nog geen familienaam had, moest er één kiezen. Dit systeem, bedacht door Napoleon, kwam niet helemaal van de grond. Veel mensen ondernamen geen actie en lieten hun naam niet inschrijven. Hier kwam definitief verandering in met het invoeren van de burgerlijke stand op 18 november 1811.

Een en ander wordt toegelicht met talloze bestaande namen. Ook namen uit Horn komen natuurlijk aan bod.  

De lezing vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50.

6 februari: Jaarvergadering.

Jaarvergadering

Alle leden zijn uitgenodigd voor de jaarvergadering op woensdag 6 februari 2019 in de aula van basisschool De Mussenberg. Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Terugblik 2018 aan de hand van het jaarverslag.

4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019.

5. Bestuursverkiezing.

  • Mia Dings, Adelin Remy en Henk Schreurs zijn aftredend en herkiesbaar.
  • Op voordracht van tenminste vijf leden kan een eigen kandidaat worden voorgesteld. Dit moet uiterlijk vóór aanvang van de vergadering geschieden bij de voorzitter.

6. Jaarprogramma 2019.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

2019 02 06 conny 4

 Na de jaarvergadering is er een optreden van buuttereedner Conny Bruynaers uit Horn. Zij heeft de afgelopen jaren meerdere keren in de finale van de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen gestaan.

Na afloop ontvangen de leden het ‘Jaarverslag 2018’.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Op woensdag 9 januari is voor alle leden in de aula van basisschool De Mussenberg de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt teruggekeken op 2018. Natuurlijk wordt ook getoost op het nieuwe jaar. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens de avond wordt een quiz gehouden. Quizmaster Adelin Remy stelt vragen over ‘Wie kent Horn uit 2018’. De deelnemer die aan het eind van de quiz de meeste punten in de wacht heeft gesleept, wordt gekroond tot winnaar.

2019 01 07 flessen    2019 01 07 wafels

Naar boven