Aezel Projek Limburg

Het Aezel Projek, ofwel Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”, heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet. Dit ambitieuze project werd in 1989 gestart en wordt door een 100-tal vrijwilligers in heel Limburg uitgevoerd, samen met een aantal archiefinstellingen in de provincie. In binnen- en buitenland zijn bij symposia veel lovende woorden gesproken over het project en de wijze van samenwerking. Ook in aanpalende provincies in Nederland, België en Duitsland heeft het project interesse gewekt.

Heemkundevereniging Horn werkt ook mee aan het project. De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit het opnemen in een excel-bestand van tabellen met de eigenaren van percelen, gegevens van de burgerlijke stand en van het kadaster vanaf 1842.

De gegevens van Horn zijn gereed. De werkgroep heeft ook de gegevens van Buggenum, Nunhem en Haelen verwerkt en is thans bezig met Baexem en Grathem.

Leden werkgroep

Anny Ickenroth en Jeanne Theeven.

         

Naar boven