Inventarisatie geschriften van Willem van de Boel

Mart Graef heeft samen met Jan Hanssen (Baarlo) en Jacqueline Scheepers-van de Boel (Beegden) de nagelaten geschriften van Willem van de Boel geïnventariseerd. Een onvoltooid manuscript over Filips van Montmorency, de laatste graaf van Horn, is door Jacqueline uitgetypt. Het wordt nu bewerkt om het geschikt te maken voor publicatie.

 

  
Jan Hanssen                                                          Mart Graef                                                                     Willem van de Boel

                                                  

 

Naar boven