Algemeen

Heemkundevereniging Horn is opgericht op 1 september 2006. Na afloop van de eerste bijeenkomst in ’t Dörpshoes hadden zich 34 leden aangemeld en eind 2006 al 50 leden. In februari 2015 werd het 200ste lid ingeschreven. Momenteel heeft de vereniging bijna 250 leden. Dit geeft aan dat de heemkundevereniging op veel sympathie kan rekenen.

      
Ons lid, notaris mr. Dré Teeuwen, leest de akte voor in de ridderzaal, waarna ondertekening plaatsvindt.

Rabobank Maas en Leudal: IBAN rekeningnummer NL 71 RABO 0126 110 611.
Kamer van Koophandel: ingeschreven onder nummer 12064374.
ANBI-instelling per 01-01-2008.

Doelstelling
Het doel van de vereniging is de studie en beoefening van de heemkunde van Horn in de meest ruime zin, teneinde de kennis daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken; alsmede het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden; waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of de mogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

  • vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Horn en de directe omgeving;
  • bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van mensen in dit gebied;
  • organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en wandelingen;
  • houden van een wekelijkse inloopmiddag;
  • uitgeven van publicaties van historische aard;
  • bijeenbrengen van onder meer foto's, films, boeken, prenten, bid- en gedenkprentjes, kaarten en publicaties in een centraal archief;
  • samenwerken met zusterverenigingen, overheden en instellingen tot het beschermen van objecten, geschiedenis, folklore en heemkunde;
  • het geven van voorlichting over geschied- en heemkundige onderwerpen;
  • hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie op genoemde terreinen.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Har Sillen Heer Dirkstraat 15 6085 CS  Horn
Secretaris: Henk Schreurs Dorpstraat 20 6085 BG  Horn
Penningmeester: Frits Theeven Weergraaf 28 6085 BX  Horn
Algemene bestuursleden: Mia Dings Stadhouderlaan 5 6085 AV  Horn
Mart Graef Ulenpas 100 5655 JD  Eindhoven
Agnes Knoops Steegstraat 39 6085 EP  Horn
Adelin Remy Haelerweg 30 6085 EB  Horn

 

 
Van links naar rechts: Har Sillen, Mart Graef, Adelin Remy, Henk Schreurs, Frits Theeven, Mia Dings en Agnes Knoops.

Naar boven