De geschiedenis van het onderwijs in Horn

De geschiedenis van het onderwijs in Horn

Woensdag 5 oktober om 20:00 uur in BS De Mussenberg Horn.

Geen-leden € 3,00 entree, ingang via de speelplaats.

In zijn lezing zal Adelin Remy laten zien hoe het onderwijs in Horn zich ontwikkeld heeft.
Waar aanvankelijk de koster van de parochiekerk verantwoordelijk was voor het onderwijs aan de kinderen van de parochianen zou de gemeente die verantwoordelijkheid overnemen en meer of minder zorg dragen voor de scholing van de inwoners via een openbare school. De gemeente betaalde dit openbaar onderwijs mondjesmaat en de ouders moesten via schoolgeld meebetalen aan de scholing van hun kinderen. Het rijk voelde zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar onderwijs en zou dat in 1857 bij wet regelen. Hier kreeg de gemeenteraad dusdanig ruzie over met de provincie dat school zelfs tijdelijk gesloten werd. Maar de gemeente herpakte zich en bouwde aan een nieuwe school met een goede naam.
In 1917 kwam er een nieuwe onderwijswet, waarbij ook niet-openbare scholen betaald werden. Dat zou grote gevolgen hebben in Horn. Het vormde op termijn de basis voor de stichting van een katholieke meisjes- en jongensschool. Dat bleef zo tot in de ver in de twintigste eeuw toen de twee aparte scholen in Horn om “niet-pedagogische” redenen weer gemengd werden. Naast die twee lagere scholen was er ook een bewaarschool, die later uitgroeide tot kleuterschool "het Kwetternest".
Uiteindelijk is er na de invoering van de wet op het basisonderwijs door een fusie nu nog één basisschool overgebleven.

Adelin zal ook aandacht besteden aan de verschillende schoolgebouwen, die er in de loop van de tijd geweest zijn en aan de bij velen onbekende Martinusschool die naast de Mariaschool en de Jozefschool bestond. De lezing is een voorbereiding op de tentoonstelling in januari 2023.

Naar boven