Presentatie lustrumuitgave kroniek

2020 03 08 Frits Criens klein     2020 03 08 leden werkgroep

Frits Criens.                                                   De leden van de werkgroep kroniek.

 

Uitgesteld tot nieuwe datum!

Op woensdag 8 april wordt de Kroniek Horn 2019 gepresenteerd.

De werkgroep kroniek is er ook in het kalenderjaar 2019 in geslaagd de culturele en sociale gebeurtenissen die in Horn plaats vonden, zo veel mogelijk te verzamelen. Mede dank zij de inbreng van diverse dorpsgenoten en verenigingen is de kroniek ook dit jaar weer een compleet boekwerk geworden met veel illustraties. Har Sillen geeft een toelichting op de kroniek die is samengesteld door Jan Claessen, Mia Dings, Betsy Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans.

Het betreft het tweede lustrum van de kroniek. In tien jaar tijd zijn bijna 1.500 pagina’s geschreven met circa 2.500 bijpassende foto’s. Een hele opgave!

Na de pauze zal Frits Criens enkele van zijn columns voordragen.

Frits Criens, stadsdichter van de gemeente Leudal, heeft verschillende light-verse gedichten op zijn naam staan. Veel van zijn verzen zijn opgenomen in verzamelbundels, kalenders en bloemlezingen. Criens heeft een eigen, zeer herkenbare stijl die ook in zijn columns tot uitdrukking komt. Wekelijks is de ‘Column van de Waek’ op zijn website te lezen.

Na afloop kunnen de plakboeken worden ingezien waarin artikelen, foto’s en krantenknipsels zijn opgenomen, die de basis hebben gevormd voor de kroniek 2019.

De kroniek is die avond ook te koop en kost voor leden € 4,50. Niet-leden betalen € 8,50.

De presentatie van de kroniek vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Gratis entree.

Naar boven