Huisslacht

2020 03 04 huisslacht 3 gesn       2020 03 04 huisslacht 6        2020 03 04 huisslacht 2

Oud-slager Hub Lacroix uit Beek houdt op woensdag 4 maart een lezing over de huisslacht. Op zeer inspirerende en levendige wijze vertelt hij over zijn vak dat hij bijna vijftig jaar uitoefende en hoe vroeger aan huis geslacht werd.

Na een korte inleiding presenteert hij een film met originele beelden over de huisslacht in de jaren zestig van de vorige eeuw. De bezoekers worden in de pauze getrakteerd op een toepasselijk hapje. Daarna volgt een toelichting op de gepresenteerde film. Vervolgens gaat de spreker uitvoerig in op de vleesverwerking van het geslachte varken. Daarbij komen onder meer aan de orde: het uitsnijden, uitbenen en de eindeverwerking van het vlees, waarna ter afsluiting nader wordt ingegaan op enkele belangrijke aspecten van de huisslacht. Het geheel wordt ‘doorspekt’ met anekdotes die Lacroix zelf meemaakte tijdens de huisslacht.

Een huisslachting door de dorpsslager gebeurde meestal rond 11 november, de feestdag van St. Martinus. Om die reden werd de maand november in de volksmond dan ook de ‘slachtmaand’ genoemd. Het slachten was noodzakelijk om een jaar lang tijdens de maaltijden vlees op tafel te hebben. Dat maakte het boerengezin op vleesgebied zelfvoorzienend. Alleen bij uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals kermis of feestelijke gelegenheden, werd nog een beroep gedaan op de dorpsslager.

Op deze avond is er ook een stand met materialen die bij het slachten en uitbenen van varkens werden gebruikt.

De lezing vindt plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50.

Naar boven