Vereniging

Algemeen

Heemkundevereniging Horn is in september 2006 opgericht.

 

Op 12 december 2006 zijn de statuten verleden in de ridderzaal van het kasteel van de voormalige graven van Horn. Hiermee heeft de vereniging de band met het Hornse verleden willen bekrachtigen.

Ons lid, notaris mr. Dré Teeuwen, leest de akte voor in de ridderzaal, waarna ondertekening plaatsvindt.

 

Rabobank Maas en Leudal: IBAN rekeningnummer NL 71 RABO 0126 110 611.

Kamer van Koophandel: ingeschreven onder nummer 12064374.

ANBI-instelling per 01-01-2008.

 

Doelstelling

 

Het doel van de vereniging is de studie en beoefening van de heemkunde van Horn in de meest ruime zin, teneinde de kennis daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken; alsmede het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden; waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of de mogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen.

 
Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
                              
Voorzitter:                          Har Sillen, Heer Dirkstraat 15, 6085 CS Horn
                              
Secretaris:                          Henk Schreurs, Dorpstraat 20, 6085 BG Horn
                              
Penningmeester:                  Frits Theeven,  Weergraaf 28, 6085 BX Horn
                               
Algemene bestuursleden:      Mia Dings, Stadhouderlaan 5, 6085 AV Horn
                                        Mart Graef, Ulenpas 100, 5655 JD Eindhoven
                                        Agnes Knoops, Steegstraat 39, 6085 EP Horn
                                        Adelin Remy, Haelerweg 30, 6085 EB Horn
 

Huisvesting

 

   

De vereniging is gehuisvest in basisschool De Mussenberg, ingang via de Mussenberg, naast het speelveldje (achteringang school).

 
Boek Kasteel Horn
We hebben 8 gasten online